Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Dotace z evropských fondů považují české firmy za přínosné

Většina českých firem (81 %), které v dotačním období 2007–2013 čerpaly podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, ji i přes administrativní zátěž hodnotí jako prospěšnou.

25.09.2012
Dotace z evropských fondů považují české firmy za přínosné

Nejčastěji podniky využívaly podpory z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), resp. jeho dílčích programů jako např. ICT a strategické služby, Nemovitosti, Rozvoj, Inovace a Potenciál. Vyplývá to z nezávislého výzkumu provedeného společností eNovation ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos.

Výzkum dále uvádí, že 79 % dotazovaných firem by rádo čerpalo podporu i v novém programovacím období 2014–2020, přičemž 78 % respondentů preferuje čerpání podpory formou dotací. V rámci zvýšení konkurenceschopnosti českých firem je pro podnikatele nejdůležitější podpora výzkumu, vývoje, inovací a moderních výrobních technologií.

Nové programovací období a jeho oblasti podpory budou tématem konference Eurofondy pro podniky 2014+, která se koná 4. října 2012. Vystoupí na ní například ředitel sekce EU fondů ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko, který je zároveň pověřeným generálním ředitelem agentury CzechInvest, ředitelka Národního vzdělávacího fondu Miroslava Kopicová nebo Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. Více na www.enforum.cz.