Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novinky

Odborníci poradí, jak rozjet a rozvíjet podnikání

CzechInvest připravil sérii odborných seminářů.

07.09.2012
Odborníci poradí, jak rozjet a rozvíjet podnikání

logo Genesis CapitalJak aktivně vyhledávat finanční zdroje, jak se zdokonalit v prezentaci projektů a přesvědčit partnery o reálnosti podnikatelských záměrů. Nejen na tyto otázky mohou najít odpovědi žadatelé o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), představitelé start-up a spin-off firem s inovačním potenciálem a další zájemci v rámci Finančních fór.

logo DeloitteNapsat kvalitní podnikatelský plán, získat vhodného partnera pro rozvoj podnikání nebo zajistit financování projektu může být obzvlášť pro začínající podnikatele obtížné. A právě s tím mají budoucím i stávajícím podnikatelům pomoci Finanční fóra. Jedná se o sérii seminářů, které účastníkům přinesou například informace o tom, jak správně napsat podnikatelský plán, proč je vlastně důležitý a jaké jsou jeho výchozí body. Odborníci z oblasti logo Česká spořitelnabankovnictví pomohou podnikatelům zorientovat se v široké škále úvěrových produktů a bankovních služeb a seznámí je se základními principy ohodnocování bonity a jednotlivými kroky úvěrového procesu. S pomocí zástupců rizikového kapitálu se účastníci seminářů budou moci lépe zorientovat v problematice alternativního financování inovativních projektů a podniků s potenciálem rychlého růstu. A v neposlední řadě získají také informace o připravovaném Seed fondu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Finanční fóra se budou konat od letošního září do listopadu 2013 postupně ve všech krajských městech České republiky. Zájemci budou mít příležitost konzultovat konkrétní problémy s odborníky z pěti různých sfér: státní, akademické, bankovní, investiční a poradenské.

logo TIM-VŠESérii odborných seminářů pro malé a střední podniky připravuje agentura CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou spořitelnou, Deloitte Advisory, Genesis Capital a Institutem pro technologický a inovační management Vysoké školy ekonomické v Praze. Zájemci o účast se mohou hlásit v regionálních kancelářích agentury CzechInvest, které realizaci Finančních fór zajišťují. Místa konání seminářů budou v dostatečném předstihu oznámena na webových stránkách agentury CzechInvest.

Místo konání

Termín

Pardubice 13. září 2012
Olomouc 23. října 2012
Ostrava 7. listopadu 2012
Liberec 27. listopadu 2012
Plzeň 23. ledna 2013
Brno 13. února 2013
Karlovy Vary 14. března 2013
Zlín 17. dubna 2013
Ústí n. Labem 14. května 2013
Jihlava 12. června 2013
Hradec Králové 18. září 2013
České Budějovice 16. října 2013
Praha 6. listopadu 2013

   *změny vyhrazeny

Podrobné informace k prvnímu ze seminářů naleznete na http://www.czechinvest.org/data/files/ff-pozvanka-3431-cz.pdf.