Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Novinky

Aktuální informace o programech podpory podnikání - 17. 9. 2014

Přehled novinek a plánovaných akcí z oblasti podpory podnikání.

17.09.2014
Aktuální informace o programech podpory podnikání - 17. 9. 2014

Aktualizace dokumentu Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 – 2013

V minulých dnech byla aktualizována Obecná pravidla způsobilosti výdajů. Na první straně dokumentu byla provedena následující změna: Způsobilé nejsou výdaje vzniklé nebo zaplacené po 31. 12.2015.

Obecná pravidla způsobilosti výdajů jsou k dispozici v sekci Společné přílohy dotačních programů.


Kalendář akcí

9. 10.  Žádost o platbu – praktický seminář – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Žádost o platbu – praktický seminář. Cílem semináře je umožnit příjemcům dotace vyplnit a odeslat pod vedením pracovníků agentury CzechInvest žádost o platbu přímo na místě a odevzdat zde i její přílohy. Taková ŽoPl pak bude administrována ve významně kratší lhůtě.

  • Termín konání: 9. 10. 2014
  • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese eliska.matulova@czechinvest.org nejpozději do 6. 10. 2014. V přihlášce prosím uveďte název společnosti, číslo projektu a požadovanou dotaci v rámci připravované ŽoPl.

Více informací o semináři zde.

22. 10.  Výběr dodavatele v OPPI – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Výběr dodavatele v OPPI.“ Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace se správným postupem a nejčastějšími chybami spojenými s výběrem dodavatele v OPPI.

  • Termín konání: 22. 10. 2014
  • Místo konání: Agentura CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese eliska.matulova@czechinvest.org nejpozději do 20. 10. 2014. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Bližší informace o semináři zde.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá pro žadatele semináře „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“ a „Výběr dodavatele v OPPI“ ve vybraných regionech České republiky.

Termíny a další informace o všech seminářích naleznete na webových stránkách CI v sekci Přehled všech akcí.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777(v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org