Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

9. 9. 2015 Aktuální informace o programech podpory podnikání

09.09.2015
9. 9. 2015 Aktuální informace o programech podpory podnikání

Pravidla způsobilosti a publicity pro OPPIK – obecná část

Na našich stránkách v sekci Společné přílohy OPPIK byla zveřejněna aktualizovaná verze Pravidel způsobilosti a publicity – obecná část, která zavádí povinnost informovat o projektu na webových stránkách žadatele/příjemce.


Program Aplikace OP PIK – Metodický pokyn č. 1

V minulých dnech byla zveřejněna nová příloha v programu Aplikace - Metodický pokyn č. 1 pro program Aplikace stanovující míru podpory pro výzkumné organizace.

Metodický pokyn je k dispozici zde spolu s textem Výzvy a ostatními přílohami.


Program Potenciál OP PIK – Příloha č. 2 Výzvy Vymezení způsobilých výdajů

V minulých dnech došlo k aktualizaci dokumentu Příloha č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů. V upravené příloze došlo k upřesnění způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rozpočtové položce „ostatní nezbytný dlouhodobý hmotný majetek“ a z položky „služby poradců, expertů a studie“ byla vyřazena povinnost mít služby pořízené pouze od VŠ a výzkumných ústavů.

Příloha č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů je k dispozici zde.


Program Marketing OP PIK – Pravidla pro žadatele a příjemce dotace – zvláštní část

V minulých dnech byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část. Byl doplněn popis postupu podání žádosti v programu Marketing – Výzva I v aplikaci IS KP14+.

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část je k dispozici zde spolu s textem Výzvy a ostatními přílohami.


Kalendář akcí

14. 10. 2015 Výběr dodavatele v OP PIK – Praha

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem "Výběr dodavatele v OP PIK.“ Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

  • Termín konání: 14. 10. 2015
  • Místo konání: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1

Registrovat se můžete písemně na e-mailové adrese eliska.matulova@czechinvest.org nejpozději do 9. 10. 2015. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo
a kontaktní e-mail.

Více informací o semináři zde.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}