Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

Liberecká univerzita hostila světovou nanokonferenci

Partnerem i inspirací jí byla americká Severokarolínská univerzita.

09.09.2015
Liberecká univerzita hostila světovou nanokonferenci

V Liberci se mezi 31. srpnem a 2. zářím 2015 uskutečnila konference Nanofibers, Applications and Related Technologies 2015 (NART), která účastníkům spolu s přidruženou COST ACTION zaměřenou na technologii zvlákňování (electrospinning) představila nejnovější vývoj v oboru nanovláken. Hlavními organizátory byla Technická univerzita v Liberci (TUL) a North Carolina State University, mezi partnery patřila i agentura CzechInvest.

Konference mimo jiné potvrdila výsadní postavení TUL na mezinárodní úrovni. Kromě nejznámějšího objevu technologie výroby nanovláken, komercializované pod názvem Nanospider™ společností Elmarco, na půdě univerzity dále dochází ke zdokonalování zvlákňovacích technologií nebo vývoji perspektivních aplikací v environmentální či biomedicínské oblasti. K výsledkům R&D uváděných do každodenní praxe pak patří spolupráce se společnostmi jako Škoda Auto nebo Magna.

Stanislav Petrík, ředitel pro propagaci a vztahy s průmyslem Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL, v rozhovoru přiblížil, jak vypadá spolupráce Libereckých s americkými kolegy.

V čem spočívá současná spolupráce TUL a North Carolina State University?

Spolupráce se zakládá především na dlouhodobých osobních vazbách mezi TUL, respektive naším Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, a The Nonwovens Institute (NWI) na North Carolina State University. Jejím dosavadním naplněním byly vzájemně poskytované stáže a výměny studentů, účasti v oponentských řízeních odborných prací nebo například specializovaný kurz, který vznikl na NWI a jehož obsah vytvářeli pedagogové z TUL. Letošní konference nám umožnila těchto vztahů využít a pozvat do Liberce mnohé z významných osobností oboru, s nimiž nás pojily více či méně formální kontakty z minulých let.

Kam by se toto spojení mělo dále vyvíjet?

Rádi bychom ustanovili tradici konferencí pořádaných střídavě v Liberci a v Raleigh v Severní Karolině, což se dříve dělo prostřednictvím symposia Nanofibers for the Third Millennium (N3M). Za tímto účelem jsme také v průběhu konference podepsali smlouvu o spolupráci a koordinaci činností s americkými partnery.

Máte další plány ohledně společných projektů či jiných činností?

Nekomerčním projektům do značné míry brání absence zdrojů financování pro výzkum mezi Českou republikou a USA. Na druhé straně pro nás NWI slouží svým způsobem i jako inspirace, hlavně přidruženým konsorciem, které se jim podařilo vybudovat. V současnosti má přes 60 průmyslových partnerů, jimž NWI poskytuje služby v R&D a nabízí možnosti technologického transferu.

V Liberci jsme podobným způsobem založili asociaci AMIA (Advanced Materials Industrial Association) fungující jako uskupení firem se společnými zájmy v základním výzkumu a dále pracujeme na rozšíření řad jejích členů.

Jaké momenty letošního NART byste vyzdvihnul?

Především to, že se do programu zapojily klíčové postavy z oblasti nanovláken – což je například Seeram Ramakrishna z National University of Singapore, Rajender S. Varma z US Environmental Protection Agency či Masaya Kotaki z Kaneka US Material Research Center. Za Českou republiku můžeme zmínit nový typ electrospinningu prezentovaný profesorem Davidem Lukášem z TUL, komercializaci nových technologií od Ladislava Mareše z NAFIGATE Corporation nebo přednášku profesora Lubomíra Špaňhela, iniciátora úspěšného projektu Horizon2020 NANOMATCON.

Pozitivním impulzem pro nás byla též podpora ze strany americké ambasády v ČR, která hostila závěrečnou recepci konference, či sponzorství poskytnuté americkou Office of Naval Research a několika dalšími českými i zahraničními partnery.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}