Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

29. 9. 2016 Aktuální informace o programech podpory podnikání

29.09.2016
29. 9. 2016 Aktuální informace o programech podpory podnikání

Pravidla pro výběr dodavatelů v OP PIK – platnost od 1. 10. 2016

Dne 27. 9. 2016 byla zveřejněna Pravidla pro výběr dodavatelů platná od 1. 10.2016. Tento dokument vstoupí v platnost 1. 10. 2016, seznámit se s ním můžete již nyní.

Dokument Pravidla pro výběr dodavatelů – platnost od 1. 10. 2016 je k dispozici zde.


Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele

Dne 29. 9. 2016 byl zveřejněn dokument Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele  platný od 30. 9. 2016.

Dokument Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele je k dispozici zde.

Starší verze dokumentu Transformace subjektu jsou k dispozici v Archivu zde.


Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek

Dne 29. 9. 2016 byl zveřejněn dokument Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek platný od 1. 10. 2016.

Byly provedeny následující aktualizace:

  • V Návodce na první straně byla doplněna věta: „O udělenou sankci se sníží předložené způsobilé výdaje související s příslušnou zakázkou. Ze snížených způsobilých výdajů se vypočítá dotace dle míry podpory příslušného projektu.“
  • U typu porušení rozpočtové kázně bodu 19 na str. 5 bylo přeformulováno následující: Výpočet: 25% způsobilých výdajů zakázky plus 100% výše způsobilých výdajů zakázky vyplývajících z podstatné úpravy smluvních prvků zakázky.
  • U typu porušení rozpočtové kázně bodu 20 na str. 6 bylo přeformulováno následující: Výpočet: Hodnota snížení rozsahu plus 25% způsobilých výdajů konečného rozsahu (pouze tehdy, když se jedná o podstatné snížení v rámci zakázky).
  • U typu porušení rozpočtové kázně bodu 21 na str. 6 byla přeformulována sankce následovně: 100% dodatečných ZV

Starší verze dokumentu Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek je k dispozici v Archivu zde.


Kalendář akcí

20. 10. 2016 Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK – Liberec

Agentura pro podnikání a inovace si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK.“ Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

  • Termín konání: 20. 10. 2016
  • Místo konání: Regionální kancelář Agentury pro podnikání a inovace Nám. Dr. E. Beneše 4/12, 460 01 Liberec

Registraci je možné učinit nejpozději do 18. 10. 2016 e-mailem na adresu: liberec@agentura-api.org.

Více informací o semináři je k dispozici v pozvánce.


Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@agentura-api.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}