Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Novinky

tisková zpráva

CzechInvest hostil setkání národních stakeholderů k udržitelnému financování klastrů


12.06.2024
ČR
CzechInvest hostil setkání národních stakeholderů k udržitelnému financování klastrů

V pondělí 10. června 2024 se v prostorách agentury CzechInvest uskutečnilo třetí setkání National Stakeholder Group projektu AccelerateGDT z programu Interreg Europe. Klíčovým tématem bylo vyvážené financování klastrů na cestě k jejich dlouhodobé udržitelnosti a konkurenceschopnosti.

„Udržitelné financování klastrů je klíčové pro jejich dlouhodobou konkurenceschopnost, z hlediska přínosu pro členy klastru i pro celou ekonomiku. Toto setkání stakeholderů přináší cenné sdílení dobré praxe a inspiraci pro cestu k finanční soběstačnosti klastrů. Setkání zároveň poukázalo na nedostatky při nastavení národní politiky klastrů, včetně jejich měkké podpory," uvedl Filip Krůta, ředitel ECO Tech HUBu, CzechInvest.

Čtyřletý projekt AccelerateGDT má za cíl přenastavení klastrových politik v partnerských zemích s důrazem na urychlení přechodu na zelenou a digitální ekonomiku. Prostřednictvím vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností tak pomáhá primárně malým a středním podnikům zlepšit jejich konkurenceschopnost a posílit udržitelnost. Na setkání vystoupil vedoucí partner projektu AccelerateGDT, doktor John Hobbs z Munsterské technologické univerzity v Irsku, s prezentací „Udržitelné klastry“.

Dále se o své zkušenosti s fungováním klastru podělil pan Petr Tomášek z Moravského leteckého klastru, na kterého navázal Jiří Herinek, prezident Národní klastrové asociace, s ohlédnutím se za uplynulými 20 lety fungování českých klastrů s akcentem na jejich financování a zároveň nastínil, kam by se mohly české klastry ubírat v následujících letech. Mezi účastníky akce byli i zástupci úspěšných českých klastrů jako například Adam Priechodský z Autoklastru, Luboš Komárek z klastru Nanoprogress nebo Jan Vejbor z Českého bateriového klastru.

„Většina subjektů a spolků, ať už těch starších, zkušenějších, tak i těch nových řeší podobné problémy, mezi které patří především efektivní nastavení spolupráce se státními institucemi a hledání zdrojů financování. Jako člověk optimistického ražení však vidím pozitivně samotný fakt, že se tato problematika aktivně diskutuje a děkuji kolegům z CzechInvestu za organizaci této konference a za zajištění kvalitního programu,” říká Jan Vejbor, místopředseda Českého bateriového klastru.

CzechInvest, jakožto organizace podporující technologický rozvoj a inovace v Česku, vnímá téma klastrů z pohledu české ekonomiky jako významné. Agentura usiluje o aktivní zapojení do českého klastrového ekosystému a o maximální podporu pro udržitelného financování klastrů, které bude v nejbližších letech s velkou pravděpodobností čelit výzvám omezování dotačních podpor.


Tato akce se konala jako součást projektu číslo 01C0037, zkratka projektu AccelerateGDT. Projekt je realizován v rámci programu Interreg EUROPE financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
 
Inter.jpg


 

Kontakt pro média:
David Hořínek
PR manažer a tiskový mluvčí
+420 724 591 667
david.horinek@czechinvest.org

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}