Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Letecký a kosmický průmysl

Letecký a kosmický průmysl

V oblasti leteckého a kosmického průmyslu je dnes Česká republika neopominutelným článkem globálních dodavatelských řetězců. Přirozeně k tomu přispívá již stoletá tradice tuzemského leteckého průmyslu, která zemi řadí mezi silné hráče celosvětového měřítka. Pro velké firmy v tomto odvětví je zdejší průmysl atraktivní díky schopnosti vyvíjet konstrukční díly a integrovat je do různých typů letadel, jejich motorů a systémů. Česká republika se zároveň řadí mezi několik málo zemí na světě, které jsou schopné zcela zkonstruovat letadlo „in house“.

Silná strojírenská základna, vynikající výzkumně-vývojové kapacity, kvalifikovaná pracovní síla, podpora ze strany státu, skvělá reputace výrobků a jejich vysoká spolehlivost v nejrůznějších klimatických podmínkách – to vše posiluje konkurenceschopnost země na světových trzích a umožňuje další rozvoj tradičně vysoce kvalitních leteckých a kosmických technologií. Česko je od roku 2008 aktivním členem Evropské kosmické agentury (ESA) a Praha je zároveň sídlem vedení Agentury pro Evropský globální navigační systém (GSA). Svou roli v oblasti kosmických aktivit Česká republika dále posílí v roce 2021, kdy se Praha stane sídlem Agentury EU pro Kosmický program (EUSPA).

Zdroj: CzechInvest, 2017 Zdroj: CzechInvest, 2017
Michal JanečkaSektorový specialista pro letecký a kosmický průmyslmichal.janecka@czechinvest.org