Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

České Budějovice

České Budějovice

Regionální kancelář pro Jihočeský kraj

Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až během 20. století se zde rozvinul také průmysl se zaměřením na zpracovatelské činnosti. Svou rozlohou je Jihočeský kraj druhým největším v České republice. Díky řídkému osídlení se však jedná o region s nejnižší hustotou obyvatelstva (ČSÚ, 2018). Za ekonomické, průmyslové a kulturní centrum kraje lze považovat České Budějovice.

Více informací

V zemědělství převažuje v rostlinné výrobě pěstování obilovin, olejnin a pícnin, významná je též produkce brambor. V živočišné výrobě jde především o chov skotu a prasat. Průmyslová výroba se soustředí především na Českobudějovicku, nejvýrazněji je zastoupen zpracovatelský průmysl, konkrétně automobilový průmysl (Faurecia Automotive Czech Republic, DURA Automotive CZ, Linde Pohony) a potravinářský průmysl (VISCOFAN CZ, MADETA).

Prioritní sektory regionu, dle Regionální inovační strategie Jihočeského kraje, představuje oblast biotechnologií, strojírenství, mechatroniky a elektrotechniky, automobilového průmyslu a textilního průmyslu.

Nachází se zde jedna ze dvou jaderných elektráren České republiky, Jaderná elektrárna Temelín, která dokáže zabezpečit dostatek elektrické energie i pro nejnáročnější provozy. Na území kraje se nachází rovněž Lipno, největší vodní plocha v České republice, a přes 7 tisíc rybníků (ČSÚ, 2018).

V kraji sídlí tři veřejné vysoké školy (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze sídlící v Jindřichově Hradci a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích) a Biologické centrum Akademie věd České republiky, které patří mezi největší vědecké instituce ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě.

Začínající podnikatelé mohou využít služeb jednoho ze čtyř podnikatelských inkubátorů, které se nachází v Českých Budějovicích, Písku a Třeboni. K dispozici jsou rovněž coworkingová centra v Českých Budějovicích a Táboře.

Příhraniční charakter kraje poskytuje možnosti rozvíjet nejrůznější formy přeshraniční spolupráce se sousedním Rakouskem a Německem ve výrobní oblasti, v oblasti služeb spolu s rozvojem cestovního ruchu a v oblasti transferu technologií a vzdělávání.

Jihočeský kraj - Místo, kde se protiklady doplňují

Zdroj: foxomedia

Události

Poslední novinky

Adresa kanceláře

Radniční 133/1,
370 01 České Budějovice
 

Kontakty

Lucie Tomandlováředitelka regionální kanceláře+420 720 966 306Lucie.Tomandlova@czechinvest.org
Martina Křiváčkováregionální projektová manažerka+420 724 315 056Martina.Krivackova@czechinvest.org
Petra Podzimkováregionální projektová manažerka+420 720 052 599Petra.Podzimkova@czechinvest.org

Reference

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Regionální kancelář agentury CzechInvest je pro nás důležitým partnerem a poradcem pro navazování spolupráce se subjekty z průmyslu a zemědělství v oblasti aplikovaného výzkumu.

Ing. Petr Maršík, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Evropský region Dunaj-Vltava

Kancelář CzechInvestu v Českých Budějovicích je pro Evropský region Dunaj-Vltava kompetentním partnerem v rámci přeshraniční česko-bavorské spolupráce v oblasti ekonomiky.

Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz, MBA, Evropský region Dunaj-Vltava
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Regionální kancelář agentury CzechInvest je pro nás strategickým partnerem a významným poradcem pro spolupráci s malými a středními podniky v regionu a současně i spolupracujícím subjektem při realizaci některých projektů. Věřím, že takto nastavená spolupráce bude i nadále pokračovat.

Mgr. František Mlčák, Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Partneři

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}