Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Karlovy Vary

Karlovy Vary

Regionální kancelář pro Karlovarský kraj

Karlovarský kraj leží v nejzápadnější části republiky a sousedí na jedné straně s Ústeckým a Plzeňským krajem, na druhé straně s německým Bavorskem a Saskem. Svojí rozlohou, počtem obcí i obyvatel se řadí k nejmenším krajům České republiky, z hlediska počtu turistů patří však ke krajům nejnavštěvovanějším (ČSÚ, 2018). Více než 40 procent jeho plochy pokrývají lesy.

Více informací

Nejvýznamnější odvětví ekonomiky představuje cestovní ruch. Turisté míří zejména do Krušných hor, Slavkovského lesa či lázeňských měst se silnou tradicí jako jsou Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy lázně, Lázně Kynžvart či Jáchymov. Atraktivitu kraje nepochybně zvyšuje i každoročně pořádaný Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.

K tradičním odvětvím průmyslu se řadí těžba hnědého uhlí a chemický průmysl na Sokolovsku (Sokolovská uhelná), těžba kaolinu na Karlovarsku (Sedlecký kaolin) a s tím související bohatá tradice keramického a sklářského průmyslu, výroba hudebních dechových nástrojů v Kraslicích a dřevěných strunných nástrojů v Lubech. V kraji se nachází také významné stáčírny minerálních vod (Karlovarské minerální vody), které představují jedno z menších odvětví tradičního průmyslu, generují však nejvyšší přidanou hodnotu.

Z dalších odvětví lze jmenovat strojírenství (ROTAS STROJÍRNY, Svatavské strojírny) včetně výroby průmyslových pecí a zakázkovou kovodělnou výrobu (KOVOMONT, VJB PARTNER). Znatelný nárůst zaměstnanosti, nadprůměrně rostoucí tržby a produktivitu vykazuje v posledních letech také automobilový průmysl (WITTE Nejdek, KE Ostrov – Elektrik, ELEKTROMETALL), na který jsou navázány další průmyslové obory – elektrotechnika a výroba pryžových a plastových výrobků.

V kraji se nachází průmyslové zóny, jako je například Panattoni Park Cheb I. a II. a Průmyslová zóna Ostrov, jejichž umístění blízko německých hranic představuje strategickou výhodu pro řadu firem. Na území Karlovarského kraje se zároveň nachází velké množství jak greenfieldů, tak i brownfieldů, jejichž revitalizace představuje zajímavou možnost pro realizaci budoucích podnikatelských i nepodnikatelských projektů.

V Karlovarském kraji má pobočku či distanční pracoviště také Západočeská univerzita v Plzni, Česká zemědělská univerzita v Praze a Univerzita Karlova. V Karlových Varech pak sídlí Soukromá Vysoká škola finanční a správní.
 

Události

Poslední novinky

Adresa kanceláře

Jaltská 906/1
360 01 Karlovy Vary

 

Kontakty

Jarmila Chvojanováředitelka regionální kanceláře+420 725 523 459Jarmila.Chvojanova@czechinvest.org
Kateřina Maružánováregionální projektová manažerka OPST+420 601 157 555Katerina.Maruzanova@czechinvest.org

Reference

ept connector s.r.o.

S karlovarskou regionální kanceláří agentury CzechInvest spolupracuji od počátku mého působení ve firmě ept connector s.r.o. Navštěvuji pravidelně semináře s personálním zaměřením, na kterých velmi často prezentuji pokroky a politiku naší firmy v oblasti personalistiky. Agentura CzechInvest nám byla také nápomocna při získání investiční pobídky pro realizaci výstavby nové haly a pořízení strojů v Habartově. Věříme, že naše spolupráce s regionální kanceláří agentury CzechInvest bude v tomto duchu úspěšně pokračovat i nadále.

Ing. Martina Pádrová, Ing. Tomáš Musil, ept connector s.r.o.
Karlovarská agentura rozvoje podnikání

S regionální kanceláří agentury CzechInvest pro Karlovarský kraj dlouhodobě intenzivně spolupracujeme na hospodářském rozvoji regionu. Společně pořádáme vzdělávací akce a semináře na aktuální témata pro zástupce firem, jednáme se zástupci škol a municipalit. Snažíme se koordinovat všechny aktéry, kteří mohou přispět k větší vyspělosti kraje.

Vlastimil Veselý, Karlovarská agentura rozvoje podnikání
Polypress s.r.o.

CzechInvest je naším dlouhodobým partnerem při zpracování a administraci našich projektů. Bez této přímé regionální podpory si nedovedu vedení projektů u firmy naší velikosti vůbec představit. Zatímco se elektronický nástroj stává komplikovanějším a méně uživatelsky přívětivým, přístup, vědomosti a ochota pracovnic regionální kanceláře se naopak a neustále zkvalitňují. Touto cestou bych rád poděkoval všem, se kterými jsem v karlovarské regionální kanceláři spolupracoval.

Richard Šmíd, Polypress s.r.o.

Partneři

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}