Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Plzeň

Plzeň

Regionální kancelář pro Plzeňský kraj

Plzeňský kraj je svou rozlohou třetím největším v České republice, patří však k těm méně lidnatým. Z hlediska počtu obyvatel zaujímá až deváté místo (ČSÚ, 2018). V kraji dlouhodobě panuje jedna z nejnižších nezaměstnaností v České republice i Evropské unii. Má strategickou polohu, jelikož se nachází blízko Prahy i Německa. Sousedí s Karlovarským, Ústeckým, Středočeským a Jihočeským krajem.

 

Více informací

Největším městem je Plzeň s více než 170 tisíci obyvateli. V roce 2015 získala Plzeň titul Evropské hlavní město kultury. Od té doby se značně rozšířila nabídka kulturních akcí města a zvýšil se počet jeho návštěvníků.

Mezi nejvýznamnější univerzity v regionu patří Západočeská univerzita v Plzni a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni. Na území kraje působí více než sto vědeckých, výzkumných a vývojových týmů, a to napříč fakultami, ústavy a vědeckými pracovišti. Jako příklady univerzitních center lze uvést Regionální technologický institut (RTI), Výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost, Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE), Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) či Biomedicínské centrum. Špičkovým výzkumem a vývojem s dlouholetou tradicí a nadnárodní působností se zabývá také řada soukromých subjektů, jako je například COMTES FHT a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň.

Mezi tradiční průmyslová odvětví Plzeňského kraje patří strojírenství, které navazuje na historii podniku ŠKODA a dnes je zastoupeno společnostmi jako ŠKODA TRANSPORTATION, ŠKODA MACHINE TOOL či GTW BEARINGS. Dále je to potravinářský průmysl reprezentovaný primárně pivovarnickou tradicí v čele s Plzeňským Prazdrojem. Z tradičních odvětví nelze opomenout sektor energetiky, v němž působí firmy Doosan Škoda Power, BRUSH SEM a ŠKODA JS. Dlouholetou tradici má v kraji i průmysl stavebních hmot a keramiky, kterou dále rozvíjí kupříkladu chlumčanská společnost LASSELSBERGER.

Z dalších průmyslových odvětví se v kraji, především díky jeho strategické poloze, prosazuje automobilový sektor (VIZA AUTO CZ, Shape Corp. Czech Republic, MBtech Bohemia, JTEKT Automotive Czech Plzen, International Automotive Components Group, Faurecia Plzeň, IDEAL AUTOMOTIVE Bor, Eissmann Automotive Česká republika, KDK Automotive Czech, GRAMMER CZ), sektor elektrotechniky (ŠKODA ELECTRIC, Daikin Industries Czech Republic, Panasonic AVC Networks Czech) a letecký a kosmický průmysl (ZODIAC GALLEYS EUROPE, Aerotech Czech, Precision Castparts CZ, Workpress Aviation).

Plzeňský kraj vytváří společně s Jihočeským krajem územní jednotku NUTS II Jihozápad. Díky svým ekonomickým ukazatelům se řadí mezi nejvýkonnější kraje České republiky.

Poslední novinky

Adresa kanceláře

Americká 8/39
301 00 Plzeň


Kontakty

Milan Kavkaředitel regionální kanceláře+420 296 342 965Milan.Kavka@czechinvest.org
Tomáš Chmelíkregionální projektový manažer+420 296 342 966Tomas.Chmelik@czechinvest.org
Martina Malíkováregionální projektová manažerka+420 296 342 968Martina.Malikova@czechinvest.org

Reference

CHEIRÓN a.s.

Dvakrát jsme si ve společnosti CHEIRÓN a.s. položili stejnou otázku. Využijeme možnost získat finanční podporu z operačních programů? V prvním případě bylo rozhodnutí obtížné, protože jsme neměli žádnou zkušenost s problematikou dotací ani s plzeňskou regionální kanceláří agentury CzechInvest. Šli jsme do toho. Ve druhém případě bylo rozhodnutí ještě obtížnější, protože dotace byla šestinásobkem první. Opět jsme do toho šli. A proč? Měli jsme velmi dobrou zkušenost s agenturou CzechInvest. Oba projekty jsme nakonec úspěšně zvládli, bez pomoci dalších agentur. Takže když nový projekt, tak jedině s kolegy z plzeňské regionální kanceláře!

Karel Janoušek, CHEIRÓN a.s.
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s.

Plzeňská regionální kancelář agentury CzechInvest je pro nás významným partnerem pro oblast ekonomického rozvoje. Vnímáme aktuální posun směrem k lákání investic s vyšší přidanou hodnotou a jsme velmi rádi, že právě na těchto projektech můžeme s kolegy z CzechInvestu spolupracovat. Příkladem je výborná součinnost při vypracování a naplňování Regionální inovační strategie pro Plzeňský kraj.

Ing. Filip Uhlík, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s.
ZF Engineering Plzeň s.r.o.

S regionální kanceláří CzechInvestu spolupracujeme již od vzniku naší společnosti. Díky workshopům a školením, které kancelář pořádá, jsme byli schopní rychle se zorientovat v problematice dotací a nabídce dalších nástrojů expanze firmy. V uplynulých letech jsme také úspěšně využili programy koordinované agenturou CzechInvest. Díky nim jsme získali podporu pro další rozvoj našich vývojových aktivit, a stali se tak významným zaměstnavatelem v Plzni.

Ing. Marek Traxmandl , ZF Engineering Plzeň s.r.o.

Partneři