Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Divize zahraničních aktivit

Divize zahraničních aktivit

Divize zahraničních aktivit zajišťuje prezentaci nabídky investičních příležitostí a možností vědecko-výzkumné spolupráce ČR v prioritních sektorech CI. Prostřednictvím marketingových aktivit v zahraničí odpovídá za generování relevantních poptávek. Zahraniční aktivity divize jsou realizovány na základě marketingového plánu a prostřednictvím sítě zahraničních kanceláří a specialistů divize, kteří navrhují a realizují marketingové aktivity CzechInvestu na zahraničních trzích. V čele divize stojí ředitel divize Tomáš Vavrečka, kterému jsou přímo podřízeni ředitelé jednotlivých odborů:

Divize zharaničních aktivit se člení na odbory:

  • Odbor generování projektů
  • Odbor zahraničních zastoupení
Mgr. Tomáš VavrečkaŘeditel divize zahraničních aktivit296 342 484Tomas.Vavrecka@czechinvest.org