Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Kancelář generálního ředitele

Kancelář generálního ředitele

Sekretariát generálního ředitele agentury CzechInvest pomáhá generálnímu řediteli při plnění úkolů spadajících do jeho kompetence, spravuje a koordinuje jeho agendu, jeho interní komunikaci vůči ostatním útvarům agentury CzechInvest, stejně jako externí komunikaci vůči veřejnosti a ostatním orgánům veřejné správy.

Jana Kadlecová Asistentka296 342 818Jana.Kadlecova@czechinvest.org
Jana Kupcová Ředitelka Kanceláře generálního ředitele 296 342 523Jana.Kupcova@czechinvest.org