Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Odbor marketingu a komunikace

Odbor marketingu a komunikace

Odbor marketingu a komunikace navrhuje marketingovou strategii agentury CzechInvest, podílí se na její realizaci a eviduje její plnění. Dohlíží na vzájemné vztahy mezi jednotlivými účastníky procesu marketingu a komunikace a specifikuje kompetence a zásady v poskytování informací zejména uvnitř CzechInvestu, ve vztahu k médiím, laické i odborné veřejnosti a k orgánům veřejné správy.

Jaroslav HolýŘeditel Odboru marketingu a komunikace 296 342 538Jaroslav.Holy@czechinvest.org
Petra MenclováVedoucí Oddělení komunikace a tisková mluvčí296 342 430Petra.Menclova@czechinvest.org