Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

O nás

O nás

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Dojednává do České republiky tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Podporuje malé, střední a začínající inovativní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a inovace.

V zahraničí CzechInvest propaguje Českou republiku jako vhodnou lokalitu pro umisťování investic. Je výhradní organizací, která nadřízeným orgánům předkládá žádosti o investiční pobídky. Podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností.

Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.

Služby CzechInvestu:

  • pomáhá při realizaci investičních projektů
  • zahraničním investorům poskytuje poradenství při vstupu na český trh
  • zahraničním investorům, kteří na českém trhu již působí, poskytuje After Care služby
  • spravuje databázi podnikatelských nemovitostí
  • podporuje subdodavatele – spravuje databázi českých dodavatelských firem
  • zprostředkovává státní investiční podporu
  • zprostředkovává kontakt s orgány státní správy i místní samosprávy
  • propojuje s partnery z výzkumně-vývojové a akademické sféry
  • začínajícím inovativním podnikatelům, start-upům, pomáhá v rozvoji prostřednictvím vlastních programů

Při dojednávání investic se CzechInvest soustředí na klíčové sektory české ekonomiky, a to jak v oblasti zpracovatelského průmyslu (výroba), tak výzkumu, vývoje a služeb (technologická centra a strategické služby).

Prostřednictvím regionálních kanceláří a zahraničních zástupců CzechInvest působí ve všech krajských městech České republiky i v klíčových destinacích po celém světě.

Veškeré své služby poskytuje CzechInvest zdarma.