Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Nabídka majetku

Nabídka nepotřebného majetku

Agentura CzechInvest nabízí nepotřebný majetek v souladu s Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 18/2015 a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

V návaznosti na interní protikorupční program agentury CzechInvest a v souladu s Usnesením Vlády České republiky ze dne 19. prosince 2016 č. 1169, agentura CzechInvest zveřejňuje nabídku nepotřebného majetku na webových stánkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz. Ve 2. pololetí 2020 byl nabízen níže uvedený majetek:

  • automobil Superb  – inventární číslo 08176 -  vyřazeno z majetku 13. 7. 2020 na základě kupní smlouvy - kupní cena 131 131,- Kč
  • 2 ks softwarové licence – SW Domino Enterprise – vedené pod inventárním číslem 04693 v pořizovací ceně 67 509,90  Kč a pod inventárním číslem 04694 v pořizovací ceně 67 509,90  Kč – vyřazeno z majetku 31. 7. 2020 na základě Smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem