Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Nabídka majetku

Nabídka nepotřebného majetku

Agentura CzechInvest nabízí nepotřebný majetek v souladu s Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 18/2015 a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

V návaznosti na interní protikorupční program agentury CzechInvest a v souladu s Usnesením Vlády České republiky ze dne 19. prosince 2016 č. 1169, agentura CzechInvest zveřejňuje nabídku nepotřebného majetku na webových stánkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz. Ve 1. pololetí 2021 byl nabízen níže uvedený majetek:

  • Škoda Octavia inventární číslo 09648
  • Škoda Octavia inventární číslo 10413
  • Škoda Octavia inventární číslo 10414

Uvedený majetek byl vyřazen 22. 4. 2021 na základě smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem uzavřené 16. 3.  2021, a předán Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje.