Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Nabídka majetku

Nabídka nepotřebného majetku

Agentura CzechInvest nabízí nepotřebný majetek v souladu s Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 18/2015 a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

V návaznosti na interní protikorupční program agentury CzechInvest a v souladu s Usnesením Vlády České republiky ze dne 19. prosince 2016 č. 1169, agentura CzechInvest zveřejňuje nabídku nepotřebného majetku na webových stánkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz. Ve 2. pololetí 2021 byl nabízen níže uvedený majetek:

Předmět převodu Počet položek - ks Pořizovací cena Zůstatková úč. Cena Datum uzavření smlouvy Vyřazení z ev. majetku Státní organizace, na kterou byl majetek převeden
Drobný hmotný majetek (inventář kanceláří) 350 1 338 897,04 Kč 0,00 Kč 14.09.2021 16.09.2021 Agentura CzechTrade
Drobný hmotný majetek (inventář kanceláří) 593 2 348 049,21 Kč 0,00 Kč 21.10.2021 26.10.2021 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Drobný hmotný majetek (počítače) 25 480 551,70 Kč 0,00 Kč 22.12.2021 01.02.2022 Fond ohrožených dětí - Klokánek

Majetek byl převeden bezplatně.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies