Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Nabídka majetku

Nabídka nepotřebného majetku

Agentura CzechInvest nabízí nepotřebný majetek v souladu s Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 18/2015 a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

V návaznosti na interní protikorupční program agentury CzechInvest a v souladu s Usnesením Vlády České republiky ze dne 19. prosince 2016 č. 1169, agentura CzechInvest zveřejňuje nabídku nepotřebného majetku na webových stánkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz. V 1. pololetí 2023 nebyl z majetku Agentury CzechInvest uskutečněn žádný bezúplatný převod ani prodej.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}