Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Nabídka majetku

Nabídka nepotřebného majetku

Agentura CzechInvest nabízí nepotřebný majetek s souladu s Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 18/2015 a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

V návaznosti na interní protikorupční program agentury CzechInvest a v souladu s Usnesením Vlády České republiky ze dne 19. prosince 2016 č. 1169, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2017, agentura CzechInvest níže uvádí aktuální nabídku nepotřebného majetku.

Momentálně v nabídce nemáme žádný majetek