Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Seznam poradců

Seznam poradců

Agentura CzechInvest v souladu s Aktualizací Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 ve znění Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017 zveřejňuje aktuální souhrnný seznam poradců.

 
Jméno a příjmení Předmět činnosti Čerpání v období 1.8. 2017
do 31. 1. 2018 (Kč bez DPH)
Advokátní kancelář KF Legal s.r.o. Právní služby na základě aktuálních potřeb a další právní služby související se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 120750
BDO Audit s.r.o. Konzultační zakázka při kontrole využití finančních prostředků TA/TP OPPI 153600
Bee Partner a.s. Poradenské služby, tým vládního zmocněnce, GŘ 100000
FRAM Consult, a.s. Supervizní činnost 0
Heng Qiudong Poradenské služby, orientace na čínské klienty, GŘ 0
INFRAM, a.s. Supervizní činnost 195152
Ing. Jana Dronská Tajemník, tiskový mluvčí a vedoucí expertního týmu pro vládního zmocněnce dle usnesení vlády č. 952. 60000
INKOS-OSTRAVA, a.s. Supervizní činnost 10786
Jáchimová Alena Poradenství a konzultace v oblasti komunikace 28435
JUDr. Matěj Sedláček Služby patentového zástupce 0
JUDr. Valerie Vodičková Konzultace v oblasti pracovního práva a veřejných zakázek 35000
JUDr. Věra Bognárová Konzultace v oblasti pracovního práva  20000
Měchurová Jana Poradenské služby ZZ 147243
MEPCO s.r.o. Poradenské služby, tým vládního zmocněnce, GŘ 68000
Mohn Markéta Poradenské služby ZZ 253169
Seiji Nakagoshi Expertní služby a konzultace pro japonské záležitosti, především komunikace s japonskými investory, účast na marketingových akcí atd. 118000
VI-DA INVEST a.s. Supervizní činnost 0
Yuji Hiruma Poradenské služby pro oblast Japonských investic 0

Členové poradního výboru Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Jméno  Funkce
Ing. Milan Urban
místopředseda Hospodářského výboru
poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
předseda poradního výboru
JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
náměstek ministra, Ministerstvo
průmyslu a obchodu České republiky
místopředseda poradního výboru
Petra Bartáková, MSc.
náměstkyně  ministra, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky
člen poradního výboru
Ing. Martin Tlapa, MBA
náměstek ministra, Ministerstvo
zahraničních věcí České republiky
člen poradního výboru
Ing. Jan Gregor
náměstek ministra, Ministerstvo financí České republiky
člen poradního výboru
Ing. Jan Marek
náměstek ministryně, Ministerstvo  práce a sociálních věcí České republiky
člen poradního výboru
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
prezident Hospodářské komory České republiky
člen poradního výboru
Radek Špicar, M.A.
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky
člen poradního výboru
Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
předseda představenstva Asociace malých a středních podniků České republiky
člen poradního výboru
Kamil Blažek
předseda představenstva Sdružení
pro zahraniční investice AFI
člen poradního výboru
Jan Wiesner
prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky
člen poradního výboru