Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Vedení agentury CzechInvest

Vedení agentury CzechInvest

Pracovníci CzechInvestu jednají na denní bázi s potenciálními investory a strategickými partnery. Jejich každodenní práce spočívá ve vyjednávání s vysoce postavenými zástupci státní správy, představiteli krajů, měst i obcí a lokálními podnikateli. Cílem je domluvit ty nejlepší podmínky pro stát, obce, lokální podnikatele i investory.

Proto je kladen velký důraz na úroveň odbornosti, vyjednávacích schopností a manažerské dovednosti, zvláště pak u nejvyššího vedení agentury. Vedoucí pracovníci jsou profesionálové s letitými zkušenostmi z podnikání, mezinárodního obchodu, výzkumu, vývoje, práva i marketingu. Strategií CzechInvestu je mít na klíčových pozicích a ve vedení vysoce kvalitní manažery, jež pomohou dosáhnout ambiciózních cílů agentury.

 

Patrik Reichl

Ing. Patrik Reichl, MBA

generální ředitel

Patrik Reichl vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Brno International Business School. V CzechInvestu působí od roku 2005. Nejprve jako ředitel její jihomoravské kanceláře, později jako ředitel Divize regionů a mezi lety 2010 a 2012 jako náměstek generálního ředitele pro podporu podnikatelského prostředí. V roce 2014 se vrátil k činnosti ředitele jihomoravské kanceláře. Od roku 2019 řídí celou agenturu. Patrik Reichl je ženatý a má tři syny. Rád zahradničí a farmaří.

 

Rajtr-Vojtech_web.jpg

Bc. Vojtěch Rajtr

Náměstek pro strategii

Vystudoval Národohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Před nástupem do agentury CzechInvest v roce 2005 pracoval v marketingových a reklamních agenturách. Ve svých počátcích v CzechInvestu se zabýval rozvojem českých subdodavatelských firem. Postupně získal zkušenosti v oblasti celkové podpory firem, od startupů až po velké zahraniční investory. Od listopadu 2014 zastával pozici ředitele Divize malého a středního podnikání a regionů. V roce 2020 se stal náměstkem pro strategii, který určuje směřování CzechInvestu podle Strategie 2019+. Hovoří plynně anglicky. Ve volném čase se věnuje především své rodině. Rád lyžuje a jezdí na kole.
 

 

Markéta Přenosilová

Ing. Jakub Hájek

ředitel Divize startupů a inovativních malých a středních podniků

Vystudoval na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze a na Politecnico di Torino v Itálii. Deset let pracoval v zahraničí – ve Velké Británii, Jihoafrické republice, Irsku a v Německu v oblasti protikorozní ochrany pro automotive. V roce 2019 se stal v CzechInvestu sektorovým manažerem pro nanotechnologie a o rok později ředitelem Odboru inovací. Jakub Hájek je ženatý a má syna. Ve volném čase rád cestuje, fotografuje a je fanouškem sci-fi a fantasy.

 

 

Veronika Zajícová

Mgr. Veronika Kratochvílová

ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit

Veronika Kratochvílová vystudovala Západoevropská studia na Karlově univerzitě v Praze. V CzechInvestu působí od roku 2015. Nejprve pracovala jako projektová manažerka pro strategické projekty. V roce 2018 se stala ředitelkou odboru řízení investičních projektů a od roku 2020 řídí Divizi zahraničních aktivit a investic. Hovoří anglicky, rekreačně i francouzsky a italsky. Ve volném čase ráda běhá, čte nebo cestuje.

 

Šárka Špoutilová

Ing. Šárka Špoutilová

ředitelka Divize podnikatelského prostředí

Šárka Špoutilová vystudovala Ekonomiku a management na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. Do agentury CzechInvest nastoupila v roce 2007 jako projektová manažerka regionální kanceláře pro Středočeský kraj a Prahu, kterou od roku 2010 až do svého odchodu také vedla. V letech 2011–2014 nejprve se zájemci konzultovala Operační program podnikání a inovace, posléze pracovala na Ministerstvu vnitra pro Státní fond životního prostředí. V roce 2014 se vrátila do CzechInvestu jako ředitelka Odboru regionálních kanceláří a koordinovala chod třinácti kanceláří po celé České republice. Od roku 2020 vede Divizi podnikatelského prostředí. Hovoří plynně anglicky. Ve volném čase se věnuje turistice a čalounění. 
 

Marcela Králová

 

Ing. Marcela Ušáková

ředitelka Divize vnitřních služeb

Marcela Ušáková vystudovala Fakultu managementu na Vysoké škole ekonomické. Před nástupem do agentury CzechInvest v roce 2021 řídila personální oddělení v soukromé firmě. Má zkušenosti nejen v oblasti lidských zdrojů, ale také s projektovým a finančním řízením, pracovněprávním poradenstvím i lektorskou činností. Hovoří plynně anglicky. Ve volném čase ráda sportuje, miluje cestování, dobré knihy a suché červené víno.


 

Kompletní seznam řídících pracovníků agentury

Jméno Pozice E-mail
Petr Heczko ředitel Odboru analyticko-informačního petr.heczko@czechinvest.org
Michal Urban ředitel Odboru regionálních kanceláří michal.urban@czechinvest.org
Lucie Jahnová ředitelka Interního auditu lucie.jahnova@czechinvest.org
Jana Kadlecová ředitelka Kanceláře generálního ředitele jana.kadlecova@czechinvest.org
Barbora Račan Ježková ředitelka Odboru financování investic barbora.jezkova@czechinvest.org
Tereza Kubicová ředitelka Odboru interních projektů tereza.kubicova@czechinvest.org
Andrea Sibřinová ředitelka Odboru personálního andrea.sibrinova@czechinvest.org
Veronika Kratochvílová ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit veronika.kratochvilova@czechinvest.org
Tereza Horská Matulová ředitelka Odboru rozvoje investic tereza.matulova@czechinvest.org
Marek Lorenc ředitel Odboru marketingu marek.lorenc@czechinvest.org
Beáta Vörösová ředitelka Odboru start-upů beata.vorosova@czechinvest.org
Jakub Hájek ředitel Odboru inovací jakub.hajek@czechinvest.org
Šárka Špoutilová ředitelka Divize podnikatelského prostředí sarka.spoutilova@czechinvest.org
Helena Sosnová ředitelka Odboru právního helena.sosnova@czechinvest.org
Jiří Matýsek ředitel Odboru ekonomického jiri.matysek@czechinvest.org
Tomáš Vlček ředitel Odboru informačních technologií tomas.vlcek@czechinvest.org
Martin Partl ředitel Odboru zahraničních aktivit martin.partl@czechinvest.org
David Petr ředitel Odboru podnikatelské lokalizace david.petr@czechinvest.org
Marcela Ušáková ředitelka Divize vnitřních služeb marcela.usakova@czechinvest.org