Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Pomoc pro Ukrajinu

Dočasná ochrana

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace došlo k aktivaci dočasné ochrany EU, která se promítla do českého práva sadou právních předpisů (Lex Ukrajina: zák. č. 65/2022 Sb. 66/2022 Sb. a 67/2022 Sb), které upravují podmínky pobytu, přístupu ke zdravotním službám, vstup na trh práce a přístup ke školství)

​Kdo může žádat o dočasnou ochranu

 • Občan Ukrajiny, který přede dnem 24. února 2022 pobýval na Ukrajině a Ukrajinu následně opustil.
 • Občan Ukrajiny, který na území České republiky vstoupil oprávněně bez víza nebo na základě krátkodobého víza a ke dni 24. února 2022 na území České republiky pobýval stále oprávněně na základě tohoto krátkodobého víza nebo bez víza.
 • Osoba bez státní příslušnosti a cizinec, kterému byla na Ukrajině udělena některá z forem mezinárodní ochrany a který přede dnem 24. února 2022 pobýval na Ukrajině a následně ji opustil.
 • Rodinný příslušník osoby uvedený v bodě 1 - 3, který společně s ním pobýval na Ukrajině před 24. února 2022 a následně Ukrajinu opustil. (manžel, registrovaný partner, nesezdané nezletilé dítě a příbuzný závislý na péči a žijící v rodin)
 • držitelé platného krátkodobého víza, dlouhodobého vízuma, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiném členském státu Evropské unie o dočasnou ochranu v ČR žádat nemohou

Jak požádat o dočasnou ochranu

 • Dostavte se do Krajského asistenčního centra
 • K udělení dočasné ochrany potřebujete
  • vyplněný formulář žádosti
  • fotografii (45x35mm)
  • pas (pokud nebude předložen pas, nelze garantovat udělení dočasné ochrany na počkání)
  • děti do 15 let nemusí být přítomny osobně, může za ně žádat rodič (potřebuje jejich pas či rodný list a fotografii)

Zaměstnanecké karty, modré karty, dlouhodobá víza

Dlouhodobá pobytová oprávnění zůstávají v platnosti a k jejich prodloužení dochází standardním způsobem. Žádost o prodloužení se podává na území ČR pracovišti OAMP nejpozději poslední den platnosti pobytu či víza.

Krátkodobé pobyty

Bezvízový pobyt

 • Občané Ukrajiny mohou na území ČR pobývat po dobu 90 dnů bez víz. Bezvízový pobyt neopravňuje k zaměstnání
 • Občané Ukrajiny mohou přicestovat do ČR bez víz s pasem

Schengenská víza (např. účel zaměstnání)

 • Opravňují k pobytu 90 dní
 • Po vypršení platnosti krátkodobého pobytu (uplynutí 90 dní) nemusí občané Ukrajiny vycestovat.
 • Pokud 90denní legální pobyt (bezvízový, schengenská víza, mimořádné pracovní vízum) a nemůžete se na Ukrajinu vrátit, dostavte se do Krajského asistenčního centra a žádejte dočasnou ochranu
 • Pokud 90denní legální pobyt vyprší za více než 14 dní vyčkejte.

Další informace


Pro občany Ukrajiny s podanou a nerozhodnutou žádostí o pobytové oprávnění

Žádost o dlouhodobé vízum – bude stanoven náhradní zastupitelský úřad pro vyzvednutí víza po dobu uzavření zastupitelských úřadů na Ukrajině
Žádost o dlouhodobý pobyt – řízení bude dokončeno na území ČR a rozhodnutí si převezmete na pracovišti OAMP MV ČR.

Pro občany Ukrajiny přijíždějící na území ČR bez víza

Vstup je umožněn držitelům pasu a pobyt 90 dní bez víza je možný, máte povinnost se registrovat místo pobytu na cizinecké policii, pokud jste ubytováni v soukromí, hotely plní registrační povinnost za vás. Pokud chcete pracovat a pobývat v ČR déle než 90 dní, žádejte do dočasnou ochranu (viz výše). Do 30 dnů se musíte registrovat v Krajském asistenčním centru

Informace k živnostenskému podnikání občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou (UKR)

Mobilizace na Ukrajině – povolávací rozkaz a pracovněprávní souvislosti

V případě, že občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem, který obdržel, o poskytnutí pracovního volna, jde podle našeho názoru o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce a zaměstnavatel je v daném případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele za dobu trvání překážky v práci nepřísluší (ledaže by ji zaměstnavatel poskytl nad rámec zákona). Zaměstnanec je podle § 206 zákoníku práce povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci bez zbytečného průtahu a rovněž je povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (např. předložením povolávacího rozkazu). Záleží na zaměstnanci, zda o pracovní volno požádá. Zákon nestanoví formu žádosti – může být písemná nebo ústní.

S ohledem na to, že zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, není zde dán výpovědní důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele.

Pomoc občanům Ukrajiny přijíždějícím na území ČR

Zaměstnavatelé zahraničních zaměstnanců z Ukrajiny nabízejí zaměstnání na platformě pracovních příležitostí pro cizince s dočasnou ochranou
CI_Platforma-Jobs4ua_1600x840px_UKR_01-01.png 

Linka Ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny +420 974 801 802
e-mailová adresa: afc-visa@czechinvest.org
Linka CzechInvestu pro občany Ukrajiny, zaměstnavatele ukrajinských pracovníků +420 800 881 900

 

Zdroje a odkazy:

Ministestvo vnitra 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí 


 

Допомога Україні

 

Інформація для громадян України в Чехії
Робочі карти, сині карти, довгострокові візи
Довгострокові дозволи на проживання залишаються дійсними і продовжуються стандартним способом. Заява про продовження подається в Чеській Республіці у відділення Департаменту з питань притулку та міграційної політики (OAMP) не пізніше останнього дня дії перебування або візи.

Короткочасне перебування
Безвізове перебування
 • Громадяни України можуть перебувати в Чехії без віз протягом 90 днів. Безвізове перебування не дає права працювати
 • Громадяни України можуть приїхати до Чехії без віз за біометричним паспортом. Чехія також дозволяє в'їзд іноземцям без біометричних паспортів (потрібна співпраця держав на зовнішньому кордоні Шенгенської зони)
 • Громадяни України можуть подати заяву на спеціальну візу у відділеннях Департаменту з питань притулку та міграційної політики МВС ЧР (OAMP MV ČR)
Шенгенська віза (наприклад, мета - працевлаштування)
 • Дає право перебувати на території протягом 90 днів
 • Після закінчення короткочасного перебування (90 днів) громадянам України не обов’язково виїжджати з країни.
 • Якщо 90-денний законний термін перебування (шенгенська віза, спеціальна робоча віза) закінчується менш ніж за 14 днів, приходьте у відділення OAMP MV ČR і подайте заяву на СПЕЦІАЛЬНУ ВІЗУ. (UKR версія)

Для громадян України, які подали заяву на отримання дозволу на проживання і чекають результату

Заява на довгострокову візу – на період закриття посольств в Україні буде призначено альтернативне посольство для отримання візи

Заява на довгострокове проживання – процедура буде завершена в Чеській Республіці і рішення Ви зможете отримати у відділенні OAMP MV ČR.

 

Для громадян України, які прибувають до ЧР без візи

Власникам біометричного паспорта буде дозволено в’їзд та 90-денне безвізове перебування. Ви повинні зареєструватися у Поліції Чеської Республіки - відділ у справах перебування іноземців - Поліція у справах іноземців
Громадяни України, які не мають забезпеченого житла у родичів чи знайомих в Чеській Республіці, звертаються до Реєстраційного гуманітарного центру Вишні Лготи за адресою: Вишні Лготи 234, 739 51де Вам буде надано подальшу допомогу.

Спеціальна довгострокова віза для громадян України

За наявності спеціальної візи можна подати заяву на отримання дозволу на працевлаштування. Роботодавець повинен оприлюднити вакансію (без перевірки ринку праці). З іноземцем необхідно укласти трудовий договір, який додається до заяви про отримання дозволу на працевлаштування. Більше інформації.

Мобілізація в Україні – повістка та трудово-правовий контекст

У разі, якщо громадянин України, який є працівником чеського роботодавця, подає заяву на відпустку у зв’язку з отриманою ним повісткою на військову службу, на нашу думку, це є інша неназвана важлива особиста перешкода для роботи відповідно до ст. 199 КЗпП і роботодавець у цьому випадку зобов'язаний виправдовувати відсутність працівника на роботі. Працівники не мають права на компенсацію заробітної плати від роботодавця за час дії перешкоди для роботи (за винятком випадків, коли роботодавець надає її не дивлячись на закон). Відповідно до статті 206 КЗпП працівник зобов’язаний невідкладно повідомити роботодавця про перешкоду для роботи, а також зобов’язаний довести роботодавцеві існування перешкоду (наприклад, показати отриману повістку). Чи подавати заяву на відпустку вирішує працівник самостійно. Форма заяви законодавчо не визначена – вона може бути письмовою чи усною.
Враховуючи те, що роботодавець зобов’язаний виправдати відсутність працівника на роботі, то підстав для припинення трудових відносин з боку роботодавця немає.

Допомога громадянам України, які прибувають до Чехії

Список неприбуткових організацій
Центри інтеграції іноземців
Допомогу пропонують роботодавці іноземних працівників з України. (готуємо)

 
Лінія МВС для громадян України 420 974 801 802
адреса електронної пошти: afc-visa@czechinvest.org
 

Ресурси та посилання:

Міністерство внутрішніх справ 
Міністерство праці та соціальних справ
Міністерство закордонних справ 
Інформація для громадян України в Чехії - листівка CZ /листівка UA

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}