Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

FAQ Podpora startupu

FAQ Podpora startupu

Před podáním přihlášky

Do jakých programů je možné se aktuálně hlásit?

Hlásit se můžete do otevřených výzev jednotlivých programů. Jejich přehled najdete tady.

S jakými produkty se můžu přihlásit do programů?

Do programů přijímáme inovativní produkty, které spadají mezi tzv. klíčové technologie (KET - Key Enabling Technologies) nebo do dalších high-tech oborů (například HealhTech, SmartTech, Mobilita, ICT).

Mám appku, můžu se přihlásit?

Ano, pokud aplikace představuje inovativní řešení v oboru.

Dělám něco a chci to dělat ve velkém, jsem startup?

Za startup obecně považujeme firmu, která přináší inovativní řešení, má růstový potenciál a globální ambice a je škálovatelná. Zároveň by měla splňovat základní kritéria, jakými jsou statut právnické osoby se sídlem mimo Prahu (výjimkou jsou společnosti, které mají sídlo v Praze, ale zároveň i provozovnu na území České republiky mimo Prahu). Dále by firma neměla zaměstnávat více než padesát osob a měla by disponovat produktem či službou minimálně na úrovni prototypu nebo betaverze (nejen nápad). Neměla by být také starší než sedm let dle zápisu v obchodním rejstříku. 

Moje společnost má sídlo v Praze, znamená to, že se přihlásit nemůžu?

Podmínkou pro vstup do programu je sídlo nebo alespoň registrovaná provozovna mimo Prahu. Avšak i ten, kdo provozovnu v době podání přihlášky nemá, protože teprve uvažuje o jejím založení, nebo čeká na její zápis do obchodního rejstříku, se přihlásit může. V čase, kdy s Vámi podepíšeme smlouvu, už ale musí být provozovna zapsaná v rejstříku.

Jak zjistím, zdali splňuji definici MSP?

Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel dle této definice.

 

Co to znamená podpora v režimu de minimis? Kde najdu Registr de minimis

Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis) slouží pro evidenci těchto poskytovaných podpor na základě přímo použitelných předpisů EU. Celková výše podpory poskytnuté jednomu podniku a s ním spojených podniků nesmí přesáhnout částku 200 tisíc eur. Informace o jednotlivých přidělených podporách de minimis najdete na portále eAGRI. Případně můžete požádat našeho key account managera o kontrolu.
 

Co znamená partnerský a propojený podnik?

Za účelem poskytnutí podpory zkoumáme majetkovou strukturu podniků. Partnerské podniky jsou ty, kde žadatel vlastní 25 procent až 50 procent kapitálu nebo hlasovacích práv. Propojené podniky jsou ty, kde žadatel vlastní více než 50 procent kapitálu nebo hlasovacích práv. Více informací zde.
 

Co je CZ-NACE?

CZ-NACE je klasifikace ekonomických činností, kterou si podnikatelé registrují podle své oblasti podnikání. Jejich registrace si ověřujeme v Registru ekonomických subjektů.  
 

Musím být plátce DPH pro přihlášení do programu?

Plátcem DPH být nemusíte. DPH je ale bohužel nezpůsobilým výdajem projektu, proto v plné míře přechází v rámci fakturace na Vás. Pokud ovšem plátcem DPH jste nebo zvažujete, že byste se jím stali, je pro Vás účast v projektu výhodnější, protože si DPH můžete odečíst.

Způsob podání přihlášky

Kde naleznu přihlášku do programu Podpora startupů (CzechStarter, CzechDemo, CzechMatch, CzechAccelerator)?

Přihlášku naleznete na webu agentury CzechInvest. Nebo jí jednoduše vyplňte online.  Pokud dáváte přednost papírové formě, můžete si ji stáhnout i ve formátu ZIP, kterou naleznete vždy na konkrétní podstránce vybraného projektu. 

Jaké jsou možnosti pro podáni přihlášky?

Přihlášku společně s přílohami můžete zaslat buď elektronicky (e-přihláška), datovou schránkou, e-mailem (podporastartupu@czechinvest.org) nebo doručit osobně na podatelnu agentury CzechInvest (Štěpánská 15, Praha).
 
Přihlášku je možné podepsat a společně s přílohami a zaslat několika kombinacemi:

  1. Vyplnit elektronicky na našem webu (e-přihláška). Přihlášku můžete přihlášku hned podepsat platným certifikovaným elektronickým podpisem, nahrát zpátky do systému a odeslat. V případě, že nemáte platný certifikovaný elektronický podpis, může nechat přihlášku vygenerovat a zaslat na svůj e-mail. Pro doručení pak využijte postup C nebo D.
  2. Zaslat na e-mail podporastartupu@czechinvest.org.
    Zde je rovněž nutné, aby přihláška obsahovala certifikovaný elektronický podpis. Tento postup je možný v případě, že jste si stáhli přihlášku v ZIP formátu.
  3. Zaslat kompletně vyplněnou včetně povinných příloh přes Vaši datovou schránku.
    V tomto případě může být přihláška podepsané ručně a naskenovaná nebo podepsaná certifikovaným elektronickým podpisem. Tento postup je možný v případě, že jste si stáhli přihlášku v ZIP formátu nebo vyplněnou online a data přihlášky jste si nechali zaslat na svůj e-mail.
  4. Zaslat nebo osobně doručit s přílohami a ručně podepsanou na podatelnu agentury CzechInvest (Štěpánská 15, Praha). Tento postup je možný v případě, že máte staženou přihlášku v ZIP formátu nebo jste ji vyplnili online a data z přihlášky si nechali zaslat na svůj e-mail.

Kdo a jak může přihlášku podepsat?

Přihlášku musí podepsat osoba, která je oprávněná jednat jménem žadatele. Jde tedy povětšinou o jednatele, předsedu představenstva atd. Oprávněná osoba může přihlášku podepsat ručně nebo platným certifikovaným elektronickým podpisem.
 

Co když nemám datovou schránku?

Každé právnické osobě je vygenerována i datová schránka spjatá s daným IČO. Jejich přehled najdete zde: https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/searchForm.do

Můžu přihlášku poslat e-mailem?

Ano, ale pouze na e-mailovou adresu podporastartupu@czechinvest.org a za podmínky, že přihláška obsahuje certifikovaný elektronický podpis.

Co je povinnou součástí přihlášky?

Povinnou součástí přihlášky jsou tři přílohy: tak zvaný Pitch Deck, čestné prohlášení k registru de minimis (Příloha 3a: stačí vyplnit údaje k Žadatelově vlastnické struktuře včetně partnerských a propojených podniků) a Čestné prohlášení k statutu MSP (Příloha 3b: je zapotřebí vyplnit veškerou doposud přijatou podporu de minimis). Pokud by bylo v přílohách přihlášky něco neúplně či chybně vyplněné, kontaktuje vás příslušný key account manager s prosbou o doplnění. Přílohy přihlášky není nutné podepisovat. Podpis je vyžadován pouze na přihlášce.

Co když přihlášku nestihnu zaslat v termínu?

Po uplynutí termínu už není možné se na akci přihlásit. Se svým startupem se ale můžete přihlásit na jinou z nabízených akcích nebo programů v průběhu roku.  Poslední možnost podat si přihlášku do programu Podpora startupů bude na konci března 2021.
 

Jak mám postupovat, když se do programu hlásím opakovaně?

Pokud s námi jednou podepíšete smlouvu, není již není nutné přihlášku do dalšího programu znovu vyplňovat a posílat. Obraťte se motivačním dopisem na Vašeho key account managera.
 

Jak mám postupovat, když mi nedorazil e-mail s potvrzením o registraci nebo odeslání přihlášky?

Může se stát, že potvrzovací e-mail spadne do nevyžádané pošty (spamu). V případě, že e-mail nenaleznete ani tam, ozvěte se nám, prosím, na e-mail podporastartupu@czechinvest.org. Problém se pokusíme co nejdříve vyřešit.
 

Co se děje po podání přihlášky?

Co mě čeká po podání přihlášky?

Po podání přihlášky Vás bude kontaktovat key account manager s potvrzením jejího přijetí. Nejdříve zkontroluje, zda jste splnili všechna formální kritéria. Pokud se tak stane, postupuje přihláška k posouzení a konzultaci vybraného pre-mentora a do druhého kola hodnocení. V druhém kole před komisí odprezentujete svůj podnikatelský záměr před hodnotitelskou komisí). O výsledku Vás bude informovat key account manager.
 

Je přihláška závazná? Co když si to po podání přihlášky rozmyslím nebo se situace na trhu změní?

Rozumíme, že se situace může změnit. K právně závaznému vztahu a navázání spolupráce nedochází podáním přihlášky, ale až po podpisu smlouvy.

Kdo je key account manager a s čím mi pomůže?

Key account manager je zaměstnanec agentury CzechInvest z Odboru startupů, který vám bude nápomocný během celé doby spolupráce. Společně prodiskutujete vaše obchodní potřeby a zájmy, na jejichž základě Vám náš kolega nebo kolegyně doporučí další vhodné programy, soutěže či akce. Případně Vás také propojí s dalšími důležitými kontaktními osobami.