Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Investiční pobídky

Investiční pobídky

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění platném od 6. září 2019

Dne 6. září 2019 začala platit novela zákona o investičních pobídkách. Hlavní změna se týkala zvýhodnění projektů s vyšší přidanou hodnotou, zejména technologických center. Ty mohou získat hmotnou podporu na nová pracovní místa a školení a rekvalifikaci nových zaměstnanců ve všech okresech České republiky, vyjma Prahy. Dále byly zásadně upraveny podmínky pro udělení pobídek malým a středním podnikům.

Všechny žádosti o investiční pobídky posuzuje a schvaluje vláda. Ta zohledňuje zejména přínosy projektu pro region a stát. V praxi to znamená, že všichni žadatelé o investiční pobídky musí ve svých žádostech detailně vyčíslit předpokládané odvody do veřejných rozpočtů či vliv investice na trh práce. Vedle toho musí také popsat, jakým způsobem chtějí do svých aktivit zakomponovat výzkum a vývoj a spolupracovat s výzkumnými institucemi či školami, nebo jak využijí potenciál místních dodavatelů či přispějí k rozvoji lokální infrastruktury.

Oddělení finanční podporyDivize investic+420 296 342 582pobidky@czechinvest.org
V návaznosti na implementaci požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) si dovolujeme informovat, že osobní údaje žadatelů se zpracovávají v souvislosti s procesem poskytování podpory ze státního rozpočtu a pro účely podpory v rámci poskytování investičních pobídek. Poskytnutí osobních údajů žadatelů je nezbytné pro dodržení zákonných požadavků a jejich neposkytnutí může mít za následek nemožnost čerpat prostředky z této podpory. Více informací naleznete zde.