Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Investiční pobídky

Investiční pobídky

Získejte podporu pro investiční projekt

Dle zákona č. 72/2000 Sb. mohou investoři, kteří umístí nebo rozšíří svoji investici na území České republiky, získat podporu ve formě investičních pobídek. Agentura CzechInvest je výhradní organizací v České republice, u které může investor zaregistrovat svoji žádost o investiční pobídku.
 

Oddělení finanční podpory agentury CzechInvest

  • má dlouholeté zkušenosti s administrací investičních pobídek,
  • za dobu svého fungování zpracovalo více než tisíc žádostí o investiční pobídky,
  • pro Vás zpracuje předběžnou finanční kalkulaci Vašeho investičního záměru,
  • Vám poskytne asistenci a provede Vás celým procesem žádosti o investiční pobídku,
  • komunikuje v českém a anglickém jazyce,
  • poskytuje veškeré služby zdarma

Podporované oblasti

Podporované oblasti Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb., v platném znění; 10. 11. 2017

Výše finanční podpory

Výše finanční podpory Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb., v platném znění; 10. 11. 2017

Formy investičních pobídek

Formy investičních pobídek Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb., v platném znění; 10. 11. 2017

Podmínky pro kvalifikaci

Podmínky pro kvalifikaci Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb., v platném znění; 10. 11. 2017

Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách

Systém by se měl v budoucnu zaměřit více na podporu projektů s vyšší přidanou hodnotou (R&D centra, centra strategických služeb atd.). Nová legislativa investičních pobídek by měla být účinná od roku 2019, proto ji nebude možné uplatnit na žádosti předložené Agentuře CzechInvest do doby její účinnosti. V rámci novely by se měla technologickým (R&D) centrům a centrům strategických služeb poskytovat hmotná podpora na každé nově vytvořené pracovní místo a školení v celé České republice. Zároveň by měla být zvýšena hmotná podpora na pořízení majetku pro strategické investiční akce v technologických centrech a nově high-tech opravárenských centrech na 20 % způsobilých nákladů.

Minimální podmínka tvorby nových pracovních míst by měla být upravena v nařízení vlády, tudíž by měla být flexibilnější a měla by zohledňovat aktuální situaci na trhu práce. Tzn. v případě nízké nezaměstnanosti by se podmínka snížila či eliminovala (zejména v případě výrobních projektů); v případě vysoké nezaměstnanosti naopak. Zároveň by mělo být umožněno obsazení nových pracovních míst zaměstnanci se zkrácenými pracovními úvazky a dlouhodobě pobývajícími rezidenty v rámci EU.

U klasických výrobních projektů by mělo dojít k zavedení podmínky vyšší přidané hodnoty, např. ve formě nastavení minimální mzdy, podílu výzkumných a vývojových pracovníků a zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním . V případě malých a středních podniků by měly být podmínky minimální výše investice v nepodporovaných regionech a nových pracovních míst sníženy na polovinu.

Michala Timováoddělení investičních pobídek+420 296 342 512michala.timova@czechinvest.org