Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Novela investičních pobídek

Novela investičních pobídek

Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách 

Systém investičních pobídek se dle návrhu novely zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách v budoucnu více zaměří na podporu projektů s vyšší přidanou hodnotou. Co to znamená? 

Výrobní projekty

U výrobních projektů dojde ke zpřísnění podmínek udělení investičních pobídek formou zavedení testování vyšší přidané hodnoty. Ta bude u příjemců investičních pobídek představovat povinnost sjednání mzdy alespoň ve výši průměrné měsíční mzdy v kraji u nejméně 80 procent zaměstnanců a zároveň splnění desetiprocentního podílu zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním anebo dvouprocentního podílu výzkumných a vývojových pracovníků.

Hmotná podpora na nová pracovní místa a školení a rekvalifikaci nových zaměstnanců bude nově poskytována pouze v okresech s podílem nezaměstnanosti 7,5 procenta a vyšším. Výhodou nového systému bude zrušení podmínky vytvoření 20 nových pracovních míst a snížení minimální výše investice pro malé a střední podniky ze 100 milionů korun na polovinu.

Technologická centra a centra strategických služeb

Nový systém zvýhodní projekty technologických center a center strategických služeb, kterým by se měla poskytovat hmotná podpora na nová pracovní místa a školení a rekvalifikaci nových zaměstnanců plošně v celé České republice, mimo hlavní město Prahu, v navrhované výši 200 tisíc korun a 25 procent školicích nákladů. Změna definice nových pracovních míst by měla umožnit přesun zaměstnanců z výroby do technologických center a center strategických služeb a obsazení těchto míst i zaměstnanci se zkrácenými pracovními úvazky či dlouhodobě pobývajícími rezidenty v rámci Evropské unie. Malým a středním podnikům se u těchto center sníží minimální investice a počet nových pracovních míst na polovinu.

Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách by měla nabýt účinnosti v roce 2019.

Upozornění: Návrh novely zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách se nyní nachází v legislativním procesu. Znění a termín nabytí účinnosti novely se mohou změnit.

Materiál můžete sledovat zde
 

Oddělení finanční podporyDivize investic+420 296 342 705pobidky@czechinvest.org