Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500

Technologická centra

Technologická centra

Jste malý podnik?

Miminální podmínky pro získání investiční pobídky
Investiční akce Min. počet nových pracovních míst Min. investice do dlouhodobého majetku (mil. Kč)
Technologické centrum 10 2,5

Míra podpory

Pro malý podnik je procentuální míra podpory 45 % ze způsobilých nákladů.
 

Formy investičních pobídek

Investiční akce Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let Hmotná podpora na nové pracovní místo ve výši 200 tis. Kč Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci ve výši až 70 % nákladů na školení
Technologické centrum
Malý podnik je ten, který zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR (na úrovni skupiny).

Jste střední podnik?

Minimální podmínky pro získání investiční pobídky
Investiční akce Min. počet nových pracovních míst Min. investice do dlouhodobého majetku (mil. Kč)
Technologické centrum 10 5

Míra podpory

Pro střední podnik je procentuální míra podpory 35 % ze způsobilých nákladů.
 

Formy investičních pobídek

Investiční akce Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let Hmotná podpora na nové pracovní místo ve výši 200 tis. Kč Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci ve výši až 60 % nákladů na školení
Technologické centrum
Střední podnik je ten, který zaměstnává mezi 50 a 250 zaměstnanci a jehož roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR (na úrovni skupiny).

Jste velký podnik?

Minimální podmínky pro získání investiční pobídky
Investiční akce Min. počet nových pracovních míst Min. investice do dlouhodobého majetku (mil. Kč)
Technologické centrum 20 10

Míra podpory

Pro velký podnik je procentuální míra podpory 25 % ze způsobilých nákladů.
 

Formy investičních pobídek

Investiční akce Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let Hmotná podpora na nové pracovní místo ve výši 200 tis. Kč Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci ve výši až 50 % nákladů na školení
Technologické centrum
Velký podnik je ten, který zaměstnává více než 250 zaměstnanců a jehož roční obrat přesahuje 50 milionů EUR, nebo jehož bilanční suma roční rozvahy přesahuje 43 milionů EUR (na úrovni skupiny).

Strategická investice v technologickém centru

Minimální podmínky pro získání investiční pobídky

Investiční akce Min. počet nových pracovních míst Min. investice do dlouhodobého majetku (mil. Kč)
Strategická investice v technologickém centru 70 200

 

Formy investičních pobídek

Investiční akce Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let Hmotná podpora na nové pracovní místo ve výši 200 tis. Kč Hmotná podpora na školení a rekvalifikace ve výši až 50 % nákladů na školení Hmotná podpora na pořízení majetku až do výše 20 % způsobilých nákladů
Strategická investice v technologickém centru

 

Kontaktujte nás

Ing. Barbora Račan JežkováŘeditelka odboru financování investic+420 296 342 606barbora.jezkova@czechinvest.org
Mgr. Markéta LifkováSpecialista financování investic+420 296 342 602marketa.lifkova@czechinvest.org
Ing. David PejšekSpecialista financování investic+420 296 342 582david.pejsek@czechinvest.org
Ing. Petr KotrsSpecialista financování investic+420 296 342 572 Petr.Kotrs@czechinvest.org