Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

CzechLink

CzechLink

Projekt CzechLink je určen pro české podniky, které hledají strategického nebo finančního partnera. Podporuje akvizice stávajících českých společností a vznik joint venture partnerství.

Hlavním cílem projektu je usnadnit českým podnikům kontakt se zahraničními investory, kapitálově posílit podnikatelské subjekty a zvýšit příliv zahraničních investic do České republiky.

Pro koho je CzechLink určen?

  • malé, střední i velké podniky ze zpracovatelského a ICT průmyslu, s minimálně 5letou historií a sídlem v České republice
  • společnosti, na jejichž majetek nebyl prohlášen konkurz či povoleno vyrovnání, nebo vůči kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení

Co CzechInvest v rámci projektu nabízí?

  • aktivní vyhledávání zahraničních investorů a strategických partnerů
  • vypracování prezentačních materiálů vaší společnosti
  • zařazení společnosti do systému nabídek joint venture a akvizičních cílů CzechLink

Jak zažádat o zařazení do projektu?

  • seznámit se s podmínkami projektu na webových stránkách CzechLink
  • e-mailem opatřeným elektronickým podpisem nebo poštou odeslat vyplněnou závaznou přihlášku

Více informací je k dispozici na webových stránkách projektu CzechLink

Účast v projektu CzechLink je zcela zdarma.

Tomáš FibichProjektový manažer+420 296 342 492tomas.fibich@czechinvest.org