Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Energetika a životní prostředí

Energetika a životní prostředí

Česká republika uplatňuje evropskou strategii udržitelného rozvoje, podle níž Evropa má být „chytřejší a čistší“. Přijaté postupy, které jsou podporovány z unijních i národních rozpočtů, skýtají investorům široké spektrum příležitostí a možností k projektování, zpracování a dodávání nových technologií, které více než 700 milionům spotřebitelů na evropském trhu pomáhají chránit životní prostředí a dosahovat energetických úspor. Prvořadého významu nabývají technologie umožňující opětovné využití průmyslových odpadů ve výrobě nových produktů, širší využívání obnovitelných zdrojů a podpora energetických úspor se zaváděním nových výrobků a technologií v inteligentních systémech distribuce energií. Investorům v těchto oblastech nabízí Česká republika technické předpoklady a dokonalé zvládnutí výrobních postupů v kombinaci s vysokou rentabilitou, čímž zároveň vytváří příznivé podmínky pro realizaci nových investic.