Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Program Klíčový a vědecký personál

Program Klíčový a vědecký personál

Program je určen pro významné české a zahraniční investory, výzkumné organizace, technologické společnosti a společnosti typu start-up, které do České republiky potřebují relokovat cizince v postavení statutárních orgánů, manažerů či klíčových specialistů. Zahraniční zaměstnanec může být do programu zařazen, pokud je oprávněn k podání žádosti o povolení k pobytu na zastupitelském úřadu, který zajišťuje realizaci programu, tzn. je občanem, držitelem cestovního pasu vydaného takovým státem, má na jeho území povolen pobyt nad 90 dnů či trvalý pobyt nebo je oprávněn podat žádost na kterémkoli zastupitelském úřadu. Zaměstnán může být na pozici v klasifikaci CZ-ISCO 1-3 a bude mu garantována mzda alespoň ve výši průměrného výdělku dle příslušné podskupiny CZ-ISCO nebo v minimální výši stanovené pro modré karty.

O zařazení do programu může žádat zaměstnavatel, splňující podmínky programu, který má potřebu relokovat ze zahraničí klíčové specialisty, manažery nebo členy statutárních orgánů společnosti.

Určeno pro zaměstanavatele typu:

  • Investor
  • Nově založená společnost
  • Výzkumná organizace
  • Technologická společnost
  • Start-up

Uchazečům a jejich nejbližším rodinným příslušníkům zařazeným do programu je garantována možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu a jsou s přiděleným termínem osloveni zastupitelským úřadem. Mohou využít možnosti nahrazení některých náležitostí pro podání zaměstnanecké karty prohlášením zaměstnavatele v rozsahu umožněném zákonem o pobytu cizinců a textem programu a je jim zajištěno vyřízení žádosti o pobytové oprávnění do 30 dnů od podání.

Zařazení do programu je platné po dobu 1 roku.

Podání žádosti o zařazení do programu Klíčový a vědecký personál:

  • žádost o zařazení zaměstnavatele typu Investor a alespoň 1 uchazeče se podává Ministerstvu průmyslu a obchodu e-mailem na adresu klicovypersonal@mpo.cz.
  • žádosti o zařazení zaměstnavatele typu Výzkumná organizace, Technologická společnost, Nově založená společnost, Start-up o alespoň 1 uchazeče se podává Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest e-mailem na adresu programklicovy@czechinvest.org.

Na účast v programu není právní nárok.

Podrobnější informace, kritéria pro zařazení do programu a formuláře v přílohách níže.

Veškeré osobní údaje žadatelů budou dále použity pouze pro účely programu Klíčový a vědecký personál.

Kontakt:

afc-visa@czechinvest.org,
+420 296 342 405

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}