Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Program Kvalifikovaný zaměstnanec

Program Kvalifikovaný zaměstnanec

Program je určen pro zaměstnavatele, kteří na území České republiky působí po dobu alespoň 2 let, mají vypořádané závazky vůči státu, zaměstnávají alespoň 6 zaměstnanců a chtějí zaměstnat uchazeče, občany Ukrajiny, Mongolska, Filipín, Srbska, Černé Hory, Moldavska, Běloruska, Kazachstánu či Indie na pozici z centrální evidence volných pracovních míst, která lze obsadit držiteli zaměstnaneckých karet v klasifikaci CZ-ISCO 4-8. Uchazečům zařazeným do programu je garantována možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu a jsou s přiděleným termínem osloveni příslušným zastupitelským úřadem. 

Uvedená roční kvóta stanoví maximální počet žádostí, které lze v rámci jednoho roku podat na daném zastupitelském úřadu České republiky v režimu vládního programu Kvalifikovaný zaměstnanec. 
 

země roční kvóta zastupitelský úřad
Ukrajina* 40 000 Lvov / Kyjev**
Mongolsko 1 000 Ulánbátar
Filipíny 2 000 Manila
Srbsko 1 900 Bělehrad
Černá Hora***   Bělehrad
Indie 600 Dillí
Moldavsko 1 000 Kišiněv
Bělorusko 1 900 Minsk
Kazachstán 500 Astana
Kvóty se uvolňují ve dvouměsíčních intervalech. Příjem žádostí je zahájen vždy jeden pracovní den před uvolněním kvóty. V okamžiku vyčerpání kvóty je příjem žádostí zastaven. Platné k 1.7.2021

* Pro Ukrajinu platí dosavadní způsob průběžného zařazování do tzv. nekonečné fronty.
** Uchazeči podávají žádost ve vízovém centru společnosti VFS Global ve Lvově. Zastupitelský úřad v Kyjevě přijímá žádosti o zaměstnanecké karty uchazečů zařazených hromadnou žádostí.
*** Pro podání žádosti je příslušný zastupitelský úřad v Bělehradě, kvóta 2 500 uchazečů za rok je společná pro občany Srbska a Černé Hory.

Uchazeči (s výjimkou Ukrajiny) jsou do programu zařazováni na základě žádosti zaměstnavatele a vygenerování jedinečného kódu. Aktuální volná kapacita programu pro jednotlivé státy je zveřejněna na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Žádosti o zaměstnanecké karty žadatelů zařazených do Programu kvalifikovaný zaměstnanec přijímají příslušné zastupitelské úřady. Žádosti o zaměstnanecké karty občanů Ukrajiny, Běloruska a Filipín se podávají ve vízových centrech.

 • Ukrajina: VFS Global Lvov, ulice Džerelna 18.
 • Bělorusko: VFS.Global, 6th floor, Galileo Shopping Centre, Bobruiskaya st. 6, 220050 Minsk
 • Filipíny: Mezzanine Floor, Unit M01 Ecoplaza Building, 2305 Chino Roces Ave. Extension, Makati City 1231, Manila, Filipíny

Seznam náležitostí a dokumentů, které je třeba k žádosti o zaměstnaneckou kartu doložit naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.

Agentura CzechInvest je jedním z garantů programu a zpracovává žádosti o zařazení do něj pro společnosti, se kterými dlouhodobě spolupracuje, nebo kterým v minulosti vystavila doporučení do Režimu ostatní státy. Pro ostatní zájemce přijímají žádosti tyto instituce:

 • Hospodářská komora České republiky
 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky
 • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Agrární komora ČR
 • Potravinářská komora České republiky
 • Zemědělský svaz ČR
 • Lesnicko-dřevařská komora České republiky
 • Asociace soukromého zemědělství České republiky

Podání žádosti o zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec:

 • e-mailem na adresu programkvalifikovany@czechinvest.org
 • žádosti zaslané před datem zahájení příjmu žádostí nebudou evidovány
 • žádosti odmítnuté pro vyčerpání kvóty je nutné podat znovu v nově stanoveném termínu pro příjem žádostí před uvolněním další kvóty
 • do předmětu zprávy je třeba uvést:
  • zemi, z které uchazeč o zaměstnání pochází
  • počet uchazečů
  • název zaměstnavatele
  • k e-mailu je třeba přiložit:
 • v případě první žádosti o zařazení nebo obnovení zařazení – řádně vyplněný formulář žádosti o zařazení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem společnosti (dle obchodního rejstříku nebo na základě přiložené plné moci) ve formátu pdf, řádně vyplněný formulář žádosti o zařazení ve formátu excel, povinné přílohy
 • v případě žádosti o zařazení dalších uchazečů – řádně vyplněný formulář žádosti o zařazení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem společnosti (dle obchodního rejstříku nebo na základě přiložené plné moci) ve formátu pdf, řádně vyplněný formulář žádosti o zařazení ve formátu excel

Na účast v programu není právní nárok.
Podrobnější informace, kritéria pro zařazení do programu a formuláře v přílohách níže.
Veškeré osobní údaje žadatelů budou dále použity pouze pro účely programu Kvalifikovaný zaměstnanec.

Kontakt:

fc-visa@czechinvest.org,
+420 296 342 405

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies