Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Program Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

Program Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

Program je určen pro přímé zaměstnavatele, kteří na území České republiky podnikají po dobu alespoň 2 let, mají vypořádané závazky vůči státu a zaměstnávají alespoň 3 zaměstnance. Zahraniční zaměstnanec může být do programu zařazen, pokud je oprávněn k podání žádosti o povolení k pobytu na zastupitelském úřadu, který zajišťuje realizaci programu, tzn. je občanem, držitelem cestovního pasu vydaného takovým státem, má na jeho území povolen pobyt nad 90 dnů či trvalý pobyt nebo je oprávněn podat žádost na kterémkoli zastupitelském úřadu. Zaměstnán může být na pozici v klasifikaci CZ-ISCO 1-3 a bude mu garantována mzda alespoň ve výši průměrného výdělku dle příslušné podskupiny CZ-ISCO nebo v minimální výši stanovené pro modré karty.

Uchazečům a jejich nejbližším rodinným příslušníkům zařazeným do programu je garantována možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu a jsou s přiděleným termínem osloveni příslušným zastupitelským úřadem. Mohou využít možnosti nahrazení některých náležitostí pro podání zaměstnanecké karty prohlášením zaměstnavatele v rozsahu umožněném zákonem o pobytu cizinců a textem programu.
Zařazení do programu je platné na dobu 1 roku.

Podání žádosti o zařazení do programu Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec:

  • žádosti o zařazení do programu přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy vysocekvalifikovani@mpo.cz.
  • žádosti o zařazení do programu od poskytovatelů zdravotních služeb pro zaměstnance vykonávající zdravotnické profese přijímá Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím e-mailové adresy programzdravotnictvi@mzcr.cz.

Na účast v programu není právní nárok.

Podrobnější informace, kritéria pro zařazení do programu a formuláře v přílohách níže.

Veškeré osobní údaje žadatelů budou dále použity pouze pro účely programu Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec.

Kontakt:

afc-visa@czechinvest.org
 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}