Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Režim Ukrajina

Režim Ukrajina

Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny je projekt, který je určen pro zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnat uchazeče z Ukrajiny. Zařazení do Režimu Ukrajina umožňuje uchazečům získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve vízovém centru VFS Global ve Lvově a v případě hromadných žádostí na zastupitelském úřadě České republiky v Kyjevě. Pokud je zaměstnavatel zařazen do Režimu Ukrajina, nemusí na generálním konzulátě České republiky ve Lvově nebo zastupitelském úřadě České republiky v Kyjevě žádat o termín pohovoru, ale je ze strany konzulátu či úřadu osloven.

O zařazení do Režimu Ukrajina může požádat zaměstnavatel, který podniká na území České republiky minimálně dva roky a je daňovým rezidentem v České republice dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je v České republice registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění, má vůči státu vyrovnané všechny závazky a splňuje další stanovené podmínky. Kvóta Režimu Ukrajina je 19 600 uchazečů ročně.

Garanty Režimu Ukrajina jsou Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářská komora České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Agentura CzechInvest zpracovává žádosti o zařazení do Režimu Ukrajina pro společnosti, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Pro ostatní zájemce přijímají žádosti výše uvedení garanti.

Adresa vízového centra pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve Lvově: VFS Global, ul. Džerelna 18, Lvov.

Kontakt pro konzultace či zařazení do Režimu Ukrajina: rezimukrajina@czechinvest.org.

Veškeré osobní údaje žadatelů budou dále použity pouze pro účely Režimu Ukrajina.