Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Vízová podpora

Vízová podpora

Informace v souvislosti s vyhlášením válečného stavu na Ukrajině
informace pro zaměstnavatele a občany Ukrajiny, kterým končí pobytové oprávnění v ČR a občany Ukrajiny, kteří přijíždějí na území ČR


Zastavení přijímání a zpracování žádosti o víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytů státních příslušníků Ruské federace a Běloruska

Na všech zastupiteských úřadech ČR v zahraničí bylo s okamžitou platností zastaveno přijímání žádostí o víza, dlouhodobé a trvalé pobyty občanů Ruské federace a Běloruska. Pozastavení se týká všech žádostí, včetně Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál, žádosti o zařazení zaměstnanců s občanstvím Ruské federace či Běloruska do Programů bez ohledu na místo podání žádosti nemohou být garantem přijaty. 


Dočasná ochrana - občané Ukrajiny, kteří mají prodloužení do 31.3.2024 - mouhou už nyní žádat o další prodloužení - On line registrace byla spuštěna.

Informační portál pro cizince
Ministerstvo vnitra 


Objednání k úkonům na pracoviště OAMP MV ČR je možné telefonicky nebo elektronicky. 

Internetové objednávání pro cizince

 
Novela zákona o pobytu cizinců účinná od 1.7.2023

Přehled nejdůležitějších změn účinných od 1.7.2023

Oddělení AfterCare agentury CzechInvest nabízí také vízovou podporu pro investory. Konzultuje zejména vízový proces v České republice a řeší konkrétní potřeby investorů v celém procesu.  

Vízová podpora oddělení AfterCare:

  • obecné konzultace vízového procesu České republiky, informační servis a propojení s příslušnými orgány a institucemi, které se vízovou problematikou zabývají
  • komunikace s institucemi státní správy ohledně vízového procesu
  • konzultace a administrace vízových programů
  • řešení dlouhodobých pobytů pro top management a statutární zástupce firem – příprava podpůrných a zvacích dopisů a potřebných doporučení
  • zorganizování přednostních termínů pro statutární zástupce společností a jejich rodinné příslušníky
  • po příjezdu do České republiky zajištění registrace cizinců na Cizinecké policii

Pozn.: Agentura CzechInvest není schopna zajistit komplexní vízový servis všem firmám v plném rozsahu. Nadstandardní služby poskytuje investorům pouze ve výjimečných případech (pro statutární zástupce a top management firem).

Pobyt cizinců na území České republiky upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cizinecký zákon“). Aktuální znění cizineckého zákona, stejně jako i související novely, naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Pobyt cizinců na území České republiky se dále řídí právními předpisy Evropské unie (EU) a Evropského společenství (ES). Ve vízové oblasti se jedná především o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu společenství o vízech („vízový kodex“) a nařízení Rady (ES) č. 539/2001 (ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví seznam zemí mimo EU, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam zemí mimo EU, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.

Od 21. prosince 2007 v České republice platí rovněž všechny předpisy tzv. schengenského acquis – od tohoto data je Česká republika součástí schengenského prostoru.
Více informací naleznete na internetových stránkách příslušných ministerstev www.mvcr.czwww.mzv.cz.

 

Programy schválené vládou ČR za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku

Vláda ČR schválila dne 26. srpna 2019 programy za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku (dále jen "vládní programy") a nařízení, kterým se stanoví maximální počty žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání a o zaměstnaneckou kartu. Vládní programy nahrazují s účinností od 1. září 2019 dosavadní Projekty ekonomické migrace (Režimy Ukrajina a ostatní státy, Projekty Ukrajina a Indie a projekty Welcome Package a Fast Track).

Program Kvalifikovaný zaměstnanec CZ-ISCO 4-8 pro zaměstnance z Ukrajiny, Srbska, Černé Hory, Mongolska, Filipín, Indie, Moldavska, Kazachstánu, Běloruska, Severní Makedonie, Gruzie a Arménie.
e-mail pro příjem žádostí: programkvalifikovany@czechinvest.org
 

Program Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec  je určen pro zahraniční zaměstnance na pozice v CZ-ISCO 1-3 ze států mimo EU.

Program Klíčový a vědecký personál CZ-ISCO 1-3 pro statutární zástupce, manažery, klíčové specialisty významných českých a zahraničních investorů, výzkumných organizací, technologických společností a startupů.
e-mail pro příjem žádostí: programklicovy@czechinvest.org
 

Kontakt: afc-visa@czechinvest.org

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}