Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Vízová podpora

Vízová podpora

Novinky od 1.7.2024

Test trhu práce

Při nízké nezaměstnanosti bude možné zcela vynechat test trhu práce u volných míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké nebo modré karty, který nyní trvá 10–30 dnů. Cizinec si tedy bude moci podat žádost ihned po zveřejnění volného místa v centrální evidenci.
 

Volny přístup na trh práce - změny od 1.7.2024

Nařízením vlády došlo začátkem července k rozšíření kategorií cizinců s volným přístupem na trh práce.
Prozatímní výčet zahrnuje:

 • Austrálii, Japonsko, Kanadu, Jižní Koreu, Nový Zéland, Velkou Británii, Spojené státy americké, Singapur a Izrael.

Volný přístup na trh práce nezajišťuje pobytové oprávnění. Cizinec musí mít zajištěn legální pobyt, tedy v případě:

 • výdělečné činnost kratší než 3 měsíce - schengenské vízum za účelem zaměstnání,
 • zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce - dlouhodobý pobyt, např. neduální zaměstnanecká karta.

Účelem je snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů i cizinců a zvýšení atraktivity českého trhu práce pro cizince ze seznamu.
Volný přístup se bude vztahovat i na občany vybraných států vyslané na území ČR zaměstnavatelem usazeným ve třetím státě - nebude potřeba povolení k zaměstnání. 
Občané států uvedených v nařízení budou i nadále moci žádat o duální pracovní oprávnění (modrá, zaměstnanecká karta), které mohou být v některých ohledech výhodnější.

Zdroj:MPSV

Digitalizace informačních povinností hlášení zaměstnání cizince podle § 87 ZoZ

Změna se týká následujících oblastí:

 • Informační karty - občané EU/EHP, rodinní příslušníci a cizinci s volným přístupem na trh práce (např. ODO)
 • Oznámení o nástupu cizince do zaměstnání, vyslání nebo vnitropodnikovém převedení – cizinci s pracovním oprávněním
 • Oznámení o ukončení zaměstnání, vyslání nebo vnitropodnikovém převedení cizince – cizinci s pracovním oprávněním

Zaměstnavatelé nyní musíhlásit výše uvedené informace pouze prostřednictvím:

Bude umožněno podání v zastoupení za využití mandátního registru ČSSZ - Správa plných mocí | ePortál ČSSZ (cssz.cz) pro všechny tři varianty.

Zdroj: MPSV


Objednání k úkonům na pracoviště OAMP MV ČR je možné telefonicky nebo elektronicky. 

Internetové objednávání pro cizince

 

Oddělení AfterCare agentury CzechInvest nabízí také vízovou podporu pro investory. Konzultuje zejména vízový proces v České republice a řeší konkrétní potřeby investorů v celém procesu.  

Vízová podpora oddělení AfterCare:

 • obecné konzultace vízového procesu České republiky, informační servis a propojení s příslušnými orgány a institucemi, které se vízovou problematikou zabývají
 • komunikace s institucemi státní správy ohledně vízového procesu
 • konzultace a administrace vízových programů
 • řešení dlouhodobých pobytů pro top management a statutární zástupce firem – příprava podpůrných a zvacích dopisů a potřebných doporučení
 • zorganizování přednostních termínů pro statutární zástupce společností a jejich rodinné příslušníky
 • po příjezdu do České republiky zajištění registrace cizinců na Cizinecké policii

Pozn.: Agentura CzechInvest není schopna zajistit komplexní vízový servis všem firmám v plném rozsahu. Nadstandardní služby poskytuje investorům pouze ve výjimečných případech (pro statutární zástupce a top management firem).

Pobyt cizinců na území České republiky upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cizinecký zákon“). Aktuální znění cizineckého zákona, stejně jako i související novely, naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Pobyt cizinců na území České republiky se dále řídí právními předpisy Evropské unie (EU) a Evropského společenství (ES). Ve vízové oblasti se jedná především o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu společenství o vízech („vízový kodex“) a nařízení Rady (ES) č. 539/2001 (ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví seznam zemí mimo EU, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam zemí mimo EU, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.

Od 21. prosince 2007 v České republice platí rovněž všechny předpisy tzv. schengenského acquis – od tohoto data je Česká republika součástí schengenského prostoru.
Více informací naleznete na internetových stránkách příslušných ministerstev www.mvcr.czwww.mzv.cz.

 

 

Kontakt: afc-visa@czechinvest.org

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}