Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Projekt Ukrajina

Projekt Ukrajina

Projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny je určen pro společnosti, které chtějí zaměstnat uchazeče z Ukrajiny. Zařazení do Projektu Ukrajina umožňuje uchazečům získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadě České republiky v Kyjevě. Pokud je jeho budoucí zaměstnavatel zařazen do Projektu Ukrajina, žadatel nemusí žádat o termín pohovoru na zastupitelském úřadu, ale je ze strany zastupitelského úřadu osloven.

O zařazení do Projektu Ukrajina může požádat zaměstnavatel, který podniká na území České republiky minimálně dva roky a je daňovým rezidentem v České republice dle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, je v České republice registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění, má vůči státu vyrovnané všechny závazky a splňuje další stanové podmínky. Dále zaměstnavatel musí doložit, že kvalifikovaný specialista bude po dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu / plat odpovídající alespoň výši příslušného průměrného výdělku podle podskupin zaměstnání CZ-ISCO nebo mzdu / plat v minimální výši odpovídající alespoň minimální výši stanované pro modré karty, a to i v případě žadatelů o zaměstnanecké karty, a že s ním uzavře pracovní poměr na plný úvazek na dobu alespoň jednoho roku. Kvóta Projektu Ukrajina je 500 uchazečů ročně.

Zařazení do Projektu Ukrajina včetně administrace žádosti provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Agentura CzechInvest vydává doporučení k zařazení do Projektu Ukrajina, které je jednou z příloh žádosti o zařazení.  Doporučení dále vydávají Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky. Toto doporučení je platné jeden rok ode dne vydání.

Plné znění Projektu Ukrajina, včetně všech podmínek, které je nezbytné splnit pro zařazení do Projektu Ukrajina, formuláře žádosti o vydání doporučení, viz přílohy.

O zařazení do Projektu Ukrajina rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kontakt pro konzultaci či zařazení do Projektu Ukrajina: afc-visa@czechinvest.org