Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Projekt Welcome Package

Projekt Welcome Package

Projekt Welcome Package je zrychlená procedura poskytování pobytových povolení pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů a pro nově založené, technologické společnosti s tuzemským investorem (tzv. start-upy). Podstatou tohoto projektu je dosažení časových úspor v rámci migračního procesu zaměstnanců a statutárních orgánů.

CzechInvest ve spolupráci s ministerstvy průmyslu a obchodu, vnitra, práce a sociálních věcí a zahraničí připravil projekt Welcome Package pro investory a nově vzniklé, technologické společnosti (tzv. start-upy). Projekt si si klade za cíl zefektivnit proceduru vstupu a zaměstnávání klíčových cizích státních příslušníků, kteří v rámci umístění investice do České republiky nebo zaměstnávání klíčových cizích státních příslušníků v rámci nově vzniklé společnosti (tzv. start-upy) potřebují v krátkém čase získat potřebná povolení (pobytová, pracovní). Úprava projektu platí od  1. listopadu 2017.

Zařazení do projektu včetně administrace žádosti provádí agentura CzechInvest.

Projekt se zaměřuje na statutární orgány, manažery a klíčové specialisty. Díky projektu Welcome Package je vyřizování víz a pobytových povolení zkráceno zhruba na polovinu standardní lhůty. Zaměstnanecká/modrá karta je vydávána na maximální dobu pobytu dvou let a dlouhodobé vízum na dobu vyžadující pobyt v České republice delší než tři měsíce, nejvýše však na jeden rok. Karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance je vydávána na maximální dobu tří let. Zaměstnaneckou/modrou kartu nebo dlouhodobé vízum lze opakovaně prodloužit na území České republiky.

Plné znění projektu Welcome Package pro investory viz přílohy nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Kontakt pro konzultaci či zařazení do projektu Welcome Package: afc-visa@czechinvest.org