Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Režim ostatní státy

Režim ostatní státy

Režim ostatní státy je určen pro zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnat kvalifikované uchazeče z Mongolska a Filipín na pozice klasifikované v kategoriích CZ-ISCO 4-8. Zařazení do Režimu ostatní státy umožňuje uchazečům získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadu České republiky v Ulánbátaru (Mongolsko) nebo v Manile (Filipíny).

Režim je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v České republice v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří podnikají na území České republiky po dobu minimálně dvou let a zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců, mají vyrovnané závazky vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce. O zařazení do Režimu ostatní státy rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na základě doporučení agentury CzechInvest nebo podnikatelských asociací. 

Roční kvóta je 1 000 žadatelů pro každou z těchto zemí, což představuje zhruba 85 uchazečů měsíčně. Po naplnění měsíční kapacity bude příjem žádostí na daných zastupitelských úřadech zastaven.

V případě hromadné žádosti, tj. žádosti s 30 a více uchazeči, musí zaměstnavatel předložit prohlášení, ve kterém se zaváže, že bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném kraji, dále čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci (§280 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a souhlas primátora či starosty obce, v níž budou cizinci ubytováni po příjezdu do České republiky.

Příjem žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech bude zahájen 1. května 2018.

Kontakt pro konzultace či zařazení do Režimu ostatní státy: afc-visa@czechinvest.org