Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Výzkum, vývoj a inovace

Výzkum, vývoj a inovace

Výzkum, vývoj a inovace

Česká republika se zavázala zvyšovat svou konkurenceschopnost investicemi do výzkumu a vývoje (VaV) a kultivací českého průmyslového prostředí směrem k výrobě s vyšší přidanou hodnotou. CzechInvest přispívá k plnění tohoto cíle prostřednictvím podpory přímých zahraničních investic v oblasti VaV a high-tech výroby a napomáháním vytváření mezinárodních i domácích výzkumných partnerství mezi univerzitami, výzkumnými organizacemi a privátní sférou. CzechInvest pro tyto účely organizuje specializované akce a zvyšuje veřejné povědomí o VaV aktivitách v České republice.

  • zkušený tým odborníků v oblasti výzkumu a vývoje
  • komplexní know-how díky široké škále údajů a dat
  • unikátní pozice mezi průmyslem a akademickou sférou

Oddělení podpory výzkumu, vývoje a inovací agentury CzechInvest má výjimečnou pozici v českém systému VaV díky široké škále služeb a aktivit, jež v této oblasti provozuje. Nabízí poradenství a vyhledávání potenciálních partnerů, je styčným bodem pro spolupráci s ostatními aktéry v systému podpory VaV a organizuje akce, které fungují jako platforma pro nalézání a uzavírání dlouhodobých partnerství ve VaV.

Veškeré Informace o podpoře vědy a výzkumu v České republice naleznete (v anglickém jazyce) na specializovaných webových stránkách www.czech-research.com.
 

Jiří KrechlVýzkum a vývojjiri.krechl@czechinvest.org
Eva BartoňováVýzkum a vývojeva.bartonova@czechinvest.org
Zdeněk HavelVýzkum a vývojzdenek.havel@czechinvest.org
Soutěž Jihoczech podporuje regionální podnikatele
27. 4. 2018

Soutěž Jihoczech podporuje regionální podnikatele

Individuální konzultace k přihlášeným záměrům poskytoval i CzechInvest

Hradec Králové navštívila bulharská delegace
19. 4. 2018

Hradec Králové navštívila bulharská delegace

Odborníci z oblasti inovačních infrastruktur se setkali i se zástupci CzechInvestu

Českou republiku navštívili zástupci amerických univerzit
26. 3. 2018

Českou republiku navštívili zástupci amerických univerzit

Na semináři diskutovali možnou spolupráci s českými protějšky i firmami

Společnost GE Aviation a ČVUT podepsaly dohodu o spolupráci
14. 2. 2018

Společnost GE Aviation a ČVUT podepsaly dohodu o spolupráci

Univerzita plánuje ročně vzdělat zhruba 50 absolventů v oblasti letectví a vesmíru