Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Výzkum, vývoj a inovace

Výzkum, vývoj a inovace

Výzkum, vývoj a inovace

Česká republika se zavázala zvyšovat svou konkurenceschopnost investicemi do výzkumu a vývoje (VaV) a kultivací českého průmyslového prostředí směrem k výrobě s vyšší přidanou hodnotou. CzechInvest přispívá k plnění tohoto cíle prostřednictvím podpory přímých zahraničních investic v oblasti VaV a high-tech výroby a napomáháním vytváření mezinárodních i domácích výzkumných partnerství mezi univerzitami, výzkumnými organizacemi a privátní sférou. CzechInvest pro tyto účely organizuje specializované akce a zvyšuje veřejné povědomí o VaV aktivitách v České republice.

  • zkušený tým odborníků v oblasti výzkumu a vývoje
  • komplexní know-how díky široké škále údajů a dat
  • unikátní pozice mezi průmyslem a akademickou sférou

Oddělení podpory výzkumu, vývoje a inovací agentury CzechInvest má výjimečnou pozici v českém systému VaV díky široké škále služeb a aktivit, jež v této oblasti provozuje. Nabízí poradenství a vyhledávání potenciálních partnerů, je styčným bodem pro spolupráci s ostatními aktéry v systému podpory VaV a organizuje akce, které fungují jako platforma pro nalézání a uzavírání dlouhodobých partnerství ve VaV.

Veškeré Informace o podpoře vědy a výzkumu v České republice naleznete (v anglickém jazyce) na specializovaných webových stránkách www.czech-research.com.
 

Jiří KrechlVýzkum a vývojjiri.krechl@czechinvest.org
Eva BartoňováVýzkum a vývojeva.bartonova@czechinvest.org
Roman Pašek Výzkum a vývojroman.pasek@czechinvest.org
Ocenění Česká hlava 2017 získalo pět laureátů
6. 12. 2017

Ocenění Česká hlava 2017 získalo pět laureátů

Vyhlášení cen pro české vědce se konalo v neděli 3. prosince 2017

Využití dat dálkového průzkumu Země ve veřejné správě …
4. 12. 2017

Využití dat dálkového průzkumu Země ve veřejné správě …

… bylo tématem setkání úředníků s výzkumníky

CzechInvest hledal technologické partnery v Číně
20. 11. 2017

CzechInvest hledal technologické partnery v Číně

V rámci technologické mise navštívil významné firmy, státní instituce i univerzity v Ho...

Čeští účastníci na veletrhu BIO Japan v Jokohamě:
23. 10. 2017

Čeští účastníci na veletrhu BIO Japan v Jokohamě:

Česko se představuje jako cenný partner pro smluvní výzkum, transfer technologií a spol...