Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 296 342 500
menu

Výzkum, vývoj a inovace

Výzkum, vývoj a inovace

Výzkum, vývoj a inovace

Česká republika se zavázala zvyšovat svou konkurenceschopnost investicemi do výzkumu a vývoje (VaV) a kultivací českého průmyslového prostředí směrem k výrobě s vyšší přidanou hodnotou. CzechInvest přispívá k plnění tohoto cíle prostřednictvím podpory přímých zahraničních investic v oblasti VaV a high-tech výroby a napomáháním vytváření mezinárodních i domácích výzkumných partnerství mezi univerzitami, výzkumnými organizacemi a privátní sférou. CzechInvest pro tyto účely organizuje specializované akce a zvyšuje veřejné povědomí o VaV aktivitách v České republice.

  • zkušený tým odborníků v oblasti výzkumu a vývoje
  • komplexní know-how díky široké škále údajů a dat
  • unikátní pozice mezi průmyslem a akademickou sférou

Oddělení podpory výzkumu, vývoje a inovací agentury CzechInvest má výjimečnou pozici v českém systému VaV díky široké škále služeb a aktivit, jež v této oblasti provozuje. Nabízí poradenství a vyhledávání potenciálních partnerů, je styčným bodem pro spolupráci s ostatními aktéry v systému podpory VaV a organizuje akce, které fungují jako platforma pro nalézání a uzavírání dlouhodobých partnerství ve VaV.

Veškeré Informace o podpoře vědy a výzkumu v České republice naleznete (v anglickém jazyce) na specializovaných webových stránkách www.czech-research.com.
 

Jiří KrechlVýzkum a vývojjiri.krechl@czechinvest.org
Eva BartoňováVýzkum a vývojeva.bartonova@czechinvest.org
Zdeněk HavelVýzkum a vývojzdenek.havel@czechinvest.org
Začíná další ročník soutěže Inovační firma Zlínského kraje
7. 6. 2018

Začíná další ročník soutěže Inovační firma Zlínského kraje

Zájemci se mohou hlásit až do 28. září 2018

Investice do vědy a výzkumu v soukromé sféře …
6. 6. 2018

Investice do vědy a výzkumu v soukromé sféře …

… byly tématem setkání Nejlepší spolupráce roku 2018 organizovaném Sdružením pro zahran...

Česká optika se představila v Japonsku
28. 5. 2018

Česká optika se představila v Japonsku

České firmy a výzkumné instituce na jejich misi doprovodila agentura CzechInvest