Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Eko-energie

Chcete snížit výdaje na energie ve Vašem podniku? Chcete obměnit staré technologie za nové a úspornější? Chcete vyrábět elektrickou nebo tepelnou energii z obnovitelných zdrojů? Jste malý nebo střední podnik a Váš projekt chystáte mimo hl. m. Prahu? Pak můžete požádat o podporu z programu Eko-energie.

Vítěz soutěže Podnikatelský projekt roku - kategorie Obnovitelné zdroje energie

MEXIM CONSULTING, spol. s r.o. ukončila podnikatelskou aktivitu a zaměřila se na realizaci a provoz průtočné malé vodní elektrárny Bělov. Využila ladem ležící hydroenergetický potenciál řeky Moravy na říčním kilometru 1667,77. Instalovaný elektrický výkon obou turbín je 1,6 MW.

Vítěz soutěže Podnikatelský projekt roku - kategorie Úspory energie

Hlavním předmětem podnikání DEZA, a.s. je zpracování surového benzolu a surového dehtu včetně navazující výroby. Patří mezi významné podniky v dehtochemii ve světě a je jejím výhradním představitelem v ČR. Zrealizováním tří opatření v rámci projektu mohlo být zlepšeno energetické hospodaření firmy a rovněž napomohlo i snížení zátěže životního prostředí ve Zlínském kraji.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}