Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Eko-energie – Výzva I

Program je přednostně zaměřen na všechny typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti, dále na využití obnovitelných zdrojů energie a konečně je určen i pro podporu výroby briket a pelet. Příklady projektů: rekonstrukce vodní elektrárny, výstavba bioplynové stanice, výměna otopného systému, zateplení budov (vyjma rodinných a bytových domů) apod.

Zprostředkujícím subjektem programu Eko-energie byla do 30. 9. 2007 Česká energetická agentura. Od 1. 10. 2007 je administrací programu pověřena agentura Czechinvest.

Základní charakteristiky:

Popis programu
 • podpora energetických úspor
 • podpora obnovitelných zdrojů energie
 • podpora výroby peletek
Kdo může žádat
 • malé a střední podniky (definice viz nařízení ES č, 70/2001)
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)
 • min/max výše dotace 0,5/100mil. Kč (250 mil. Kč) - Navýšení maximální částky dotace na 250 mil. Kč
 • se týká pouze projektů v podporované aktivitě Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů“.
 • dotace se uplatňuje na způsobilé výdaje projektu a dle typu projektu se pohybuje v rozmezí 15 – 40%
 • dotace se proplácí zpětně
Jaké výdaje je možné podpořit
 • nákup pozemku, nákup staveb a novostavby (max. do 10% způsobilých výdajů)
 • úpravy pozemku
 • inženýrské sítě a komunikace
 • projektová dokumentace stavby
 • rekonstrukce a modernizace
 • hardware a sítě
 • stroje a zařízení, které nebyly předmětem odpisu
Specifika a omezení
 • projektová dokumentace vyjma dokumentace ke stavbě není způsobilý výdaj
 • z podpory jsou vyloučena některá OKEČ od 51 % obratu společnosti
 • je třeba doložit prostředky na 100 % projektových nákladů bez dotace

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}