Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Eko-energie – Výzva II

Tato výzva do programu EKO-ENERGIE naplňuje cíl stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů. Příjem registračních žádostí byl zahájen 14. listopadu 2008 a příjem plných žádostí 20. ledna 2009.

Prodloužení příjmu plných žádostí

Na základě rozhodnutí MPO byla prodloužena lhůta pro příjem plných žádostí II. Výzvy
programu Eko-energie do 14. 6. 2009.

Základní charakteristiky:

Podporované aktivity
 • a) využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů
 • b) zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie
Kdo může žádat o podporu
 • malé, střední podniky – pro podporované aktivity a), b)
 • velké podniky – pro podporovanou aktivitu b)
Forma a výše podpory
 • min/max výše dotace 0,5/250 mil. Kč
 • dotace se uplatňuje na způsobilé výdaje projektu a dle typu projektu se pohybuje v rozmezí 30-60 %
 • dotace se proplácí zpětně
Jaké výdaje je možné podpořit
 • nákup pozemků
 • úpravy pozemků
 • inženýrské sítě a komunikace
 • projektová dokumentace stavby
 • inženýrská činnost ve výstavbě
 • rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb
 • novostavby
 • nákup staveb
 • hardware a sítě
 • stroje a zařízení včetně řídícího software, které nebyly předmětem odpisu

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}