Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Eko-energie – Výzva III – prodloužení

Tato výzva do programu EKO-ENERGIE naplňuje cíl stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

Dne 2. května 2012 byla vyhlášena III. Výzva – prodloužení k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO-ENERGIE a to formou kolového, časově omezeného příjmu žádostí. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč pro oblast Úspor energie a 0,5 mld. Kč pro oblast obnovitelných zdrojů energie (OZE). Příjem registračních žádostí o poskytnutí dotace prostřednictvím elektronické aplikace eAccount byl pro oblast OZE zahájen 21. května 2012  (od 12h) a ukončen 15. června 2012 (do 12h). Pro oblast Úspor energie byl příjem žádostí otevřen od 27. června 2012 (do 12h) do 4. července 2012 (do 12h). Žádosti o dotaci podané do nesprávné aktivy budou vyřazeny.

Vzhledem k vysokému počtu registračních žádostí a z toho plynoucí časové náročnosti jejich schvalování rozhodl Řídicí orgán (MPO) o prodloužení termínu podání PŽ do 31. 10. 2012.

Základní charakteristiky:

Podporované aktivity:

 • a) zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie)
 • b) využití obnovitelných zdrojů energie

Kdo může žádat o podporu (podnikatelské subjekty):

 • malé, střední – pro podporované aktivity a), b)
 • velké – pro podporovanou aktivitu a)

Forma a výše podpory:

 • min/max výše dotace 0,5/30 mil. Kč  (Úspory energie) a 60 mil. Kč (OZE)
 • dotace se uplatňuje na způsobilé výdaje projektu a dle typu projektu se pohybuje v rozmezí 30-50 %
 • dotace se proplácí zpětně po dokončení, lze i po etapách
 • maximální výše dotace v % způsobilých výdajů je určena pro jednotlivé aktivity takto:
Oblasti Podporovaná aktivita – typ projektu Max. dotace
ÚSPORY ENERGIE Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie apod. viz bod 2.1 výzvy

Malý podnik 50%

Střední podnik 40%

Velký podnik 30%

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OZE – malé vodní elektrárny – výroba elektrické energie 30%

Jaké výdaje je možné podpořit:

 • nákup pozemků
 • úpravy pozemků
 • Inženýrské sítě a komunikace
 • projektová dokumentace stavby
 • Inženýrská činnost ve výstavbě
 • rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb
 • novostavby
 • nákup staveb
 • hardware a sítě
 • stroje a zařízení včetně řídícího software, které nebyly předmětem odpisu
 • software a data
 • publicita projektu

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}