Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva II

Program Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Zájemci budou moci v rámci programu získat podporu na výdaje za patentové zástupce, správní poplatky a překlady.

Dne 4. května 2009 došlo k vyhlášení 2. výzvy k předkládání projektů v rámci programu Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Žádosti o dotace podávají žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount. Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 1. června 2009 prostřednictvím internetové aplikace eAccount.

Žadatelé jsou povinni postupovat dle platných pokynů a pravidel níže vystavených. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 50 mil. Kč.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ PRO PŘÍJEM REGISTRAČNÍ A PLNÉ ŽÁDOSTI U PROGRAMU INOVACE — Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Příjem registračních žádostí byl ukončen dne 31. 5. 2011.

Příjem plných žádostí byl ukončen dne 31. 8. 2011.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat
(příjemci podpory)

Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)

 • dotace do výše 1mil. Kč
 • 45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby
 • 55 % pro malé a střední podniky spolupracující s vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi
 • 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce

Na co lze získat podporu
(podporované aktivity)

 • získání patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí)

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

 • náklady na oprávněné zástupce
 • překlady
 • správní poplatky

Praktické rady

 • před zaplacením podané přihlášky u příslušného národního či mezinárodního úřadu průmyslového vlastnictví je nutno
 • nejdříve podat registrační žádost u agentury CzechInvest (výdaje vynaložené před podáním registrační žádosti nejsou uznatelné)
 • podporu nelze získat na udržovací poplatky (ty nejsou zahrnuty mezi způsobilé výdaje, podporovány jsou pouze výdaje
 • vynaložené do doby udělení průmyslově-právní ochrany)
 • s přihláškou užitného vzoru musí být vždy podána přihláška vynálezu na stejné technické řešení

Postup podání žádosti o podporu naleznete pod záložkou Postup získání podpory.

Otázky a odpovědi

Máte nějaký dotaz k programu? Odpovědi na často kladené otázky naleznete v Rádci.

Přílohy společné pro všechny programy OPPI naleznete na stránce Společné přílohy dotačních programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}