Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Rádce

Kdo může žádat?

Operační program Podnikání a inovace, vyhlášený na programovací období 2007 – 2013, je zaměřen na podporu podnikatelů, zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu, výzkumu a vývoje a strategických služeb.

Cílem programů podpory Operačního programu Podnikání a inovace je snaha odstranit zbývající bariéry vnitřního trhu EU, zajistit fungování konkurenceschopných trhů, vytvořit příznivější podnikatelské prostředí, podporující zejména malé a střední podniky,propagovat zlepšení podnikatelské kultury a zvýšení investic do výzkumu a vývoje a v neposlední řadě také usnadnit zavádění inovací a informačních a komunikačních technologií.

Pro naplnění těchto cílů je podpora směřována zejména mezi podnikatelské subjekty, a to jak fyzické, tak právnické osoby, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, profesní a zájmová sdružení, a další.

Konkrétní podporované formy žadatelů, resp. příjemců dotace a další kritéria jsou dále specifikovány pro jednotlivé programy podpory.

Podnikatelská činnost subjektů, které chtějí žádat o dotaci z Operační programu Podnikání a inovace, popř. výstupy z jejich činnosti, musí směřovat mezi podporované kategorie ekonomických činností dle CZ-NACE, a musí být realizována na území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy.

Kdo mi poradí a pomůže?

Hlavní zdrojem informací o programech podpory Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) jsou internetové stránky www.mpo-oppi.cz, kde můžete nalézt všechny důležité informace, novinky a dokumenty k jednotlivým programům podpory.

Dále je možné využít také webových stránek agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Stránky Českomoravské záruční a rozvojové banky obsahují informace pouze o programech podpory, které tato instituce administruje (v rámci OPPI se jedná o programy Start, Progres, Záruka).

Dalším zdrojem informací pro žadatele jsou regionální kanceláře agentury CzechInvest. Tyto kanceláře sídlí ve všech krajských městech České republiky. Zájemci se na regionální kanceláře mohou obracet buď telefonicky, nebo si mohou domluvit osobní konzultaci.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}