Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Seznam podpořených projektů OPPI

V rámci Evropské transparentní iniciativy z roku 2006, doplněné zprávou z roku 2007 a schválené Radou (ES), Evropská komise požaduje, aby členské státy poskytovaly informace o čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU prostřednictvím zveřejnění ex—post seznamu příjemců OPPI.

V této souvislosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Řídicí orgán OPPI, postupuje dle Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

Článek 7, odst. 2 písm. d) Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 stanovuje odpovědnost řídícího orgánu operačního programu za zveřejnění seznamu příjemců, názvů operací a výše částky financování přidělené operacím z veřejných zdrojů. Při podpisu Podmínek, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace, Řídicí orgán informoval příjemce o tom, že přijetí finančních prostředků znamená rovněž souhlas s uvedením v seznamu příjemců zveřejněném v souladu s výše uvedeným článkem.

Seznam podpořených projektů OPPI naleznete ve Statistice čerpání dotací z programů OPPI.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}