Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Společné přílohy dotačních programů OPPI

Na této stránce jsou uvedeny společné přílohy dotačních programů podpory Operačního programu Podnikání a Inovace:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace
  • Pravidla pro publicitu
  • Definice malého a středního podniku
  • Stanovisko poskytovatele dotace (MPO) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace
  • Změna (transformace) subjektu
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI - obecná část (Návodka poskytují žadatelům o dotaci základní informace o způsobu předkládání projektů a procesech souvisejících se samotnou realizací projektů. Přílohy tohoto dokumentu uvedené na konci naleznete v sekci eAccount (přílohy I. dílu),  Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů (přílohy II. dílu) a Žádost o platbu v OPPI (přílohy III. dílu).)
  • Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek
  • Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kážně, čj.: MPO 26724/14/61100/61000.

Dříve platné verze naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Aktuální informace

Dopis ŘO o zkrácení lhůt na podání ŽoPl

Dopis ředitele sekce strukturálních fondů MPO žadatelům a příjemcům dotace z OPPI

Ředitel sekce SF MPO vydal dopis, kterým se určuje jednoznačný výklad textace Podmínek poskytnutí dotace tak, aby byla v plném souladu s legislativou Evropských společenství.


Seznam právních forem přípustných pro jednotlivé programy podpory v OPPI

Pro účely snazší orientace byl pro zájemce o dotace z Operačního programu Podnikání a Inovace vytvořen Seznam právních forem přípustných pro jednotlivé programy podpory v OPPI.

Příručku pro změnové řízení projektu po rozhodnutí a další dokumenty ke změnovému řízení naleznete na stránce aplikace eAccount.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}