Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Využití nových finančních nástrojů

Pokud pro rozvoj svého podniku potřebujete více finančních prostředků, než nabízejí přátelé, banky nebo jste nezískali dotaci ze strukturálních fondů, existují i další možnosti profinancování vašeho nápadu.

Nové finanční nástroje pro podporu inovativních projektů

1. Venture kapitálové fondy
Princip fondu je založen na vstupu investora (fondu) do vybraného podniku navýšením jeho základního kapitálu. Tím podnik získá potřebné zdroje. Po předem stanoveném období je kapitálový podíl fondu odprodán a investice se vrací zpět do fondu. Hlavním cílem těchto fondů je tedy investici zhodnotit, prodat a investovat do jiných příležitostí. Více informací o venture kapitálových fondech.

Jednou z možností realizace této oblasti je využití finančních nástrojů v rámci společné iniciativy Jeremie. Jde o nástroj Evropské komise a Evropského investičního fondu na podporu rizikového kapitálu, mikropůjček a záruk pro malé a střední podniky. V současné době je ve fázi přípravy zahrnující mapování situace v České republice s cílem zjištění potřeb malých a středních podniků v této oblasti.

2. Business angels
Business angels jsou investoři (jednotlivci), kteří jsou dostatečné movití, aby mohli svůj vlastní majetek investovat do podniků či projektů, které jsou pro ně zajímavé. Nehledají pouze nejvyšší výnos a minimum rizika, hledají především oblast, ve které se mohou aktivně angažovat a využívat své zkušenosti a kontakty pro podporu růstu firmy, do níž investují. Více informací o business angels.

Business angels se mohou sdružovat v sítích business angels, které jsou podporovány v rámci programu Prosperita.

Snahou agentury CzechInvest je tedy podporovat vznik a rozvoj sítí business angels, ale také informovat malé a střední podnikatele o existenci těchto netradičních zdrojů financování a zprostředkovat kontakty firmám na tyto subjekty.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}