Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Investiční pobídky a dotace

Technologická centra Technologická centra
více informací
Centra strategických služeb Centra strategických služeb
více informací
Výroba strategických produktů Výroba strategických produktů
více informací
Zpracovatelský průmysl Zpracovatelský průmysl
více informací

V CzechInvestu vás provedeme krok za krokem!

Co je to investiční pobídka a co jejím prostřednictvím můžu získat?
Investiční pobídky podporují podnikatele, kteří investicemi rozvíjí region a pomáhají kultivovat jeho prostředí. Poskytuje je stát, schvaluje vláda s ministerstvy a procesuje agentura CzechInvest. Poskytuje se žadatelům především ve formě slevy na dani z příjmu, v určitých případech v podobě dotace.

Jak zjistím, zdali mám na investiční pobídku nárok?
Začněte s oblastí, ve které podnikáte. Investiční pobídky jsou určené investorům v oblasti technologických center, center strategických služeb, zpracovatelského průmyslu a výrobcům strategických produktů.

Spadáte do některé z těchto kategorií? Klikněte na políčko níže s názvem vašeho odvětví a ověřte si další podmínky pro získání investiční pobídky.
Nevíte, kam se zařadit? Ozvěte se nám na kontakt níže a vše společně vyřešíme.

Co musím pro získání investiční pobídky udělat?
V první řadě nás kontaktujte. Společně vše projdeme a zjistíme, zdali můžete o investiční pobídku požádat. V následujícím kroku Vám řekneme, co vše je nutné vyplnit a doložit. Při podávání žádosti asistujeme, takže není třeba obávat se slepých uliček.

Kam mám žádost podat?
Žádost vyplňujete a podáváte k nám na CzechInvest. My pak žádost dále předáváme Ministerstvu průmyslu a obchodu. Potom projde schvalovacím kolečkem u dalších resortů (např. Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí apod.) a následně putuje ke schválení vládě. Pokud žádost uspěje, uděluje poté Ministerstvo průmyslu a obchodu investiční pobídku.

Podle čeho se investiční pobídky posuzují?
Všechny žádosti o investiční pobídky posuzuje a schvaluje vláda. Ta zohledňuje zejména přínosy projektu pro region a stát. V praxi to znamená, že všichni žadatelé o investiční pobídky musí ve svých žádostech vyčíslit předpokládané odvody do veřejných rozpočtů či vliv investice na trh práce. Vedle toho musí také popsat, jakým způsobem chtějí do svých aktivit zakomponovat výzkum a vývoj a spolupracovat s výzkumnými institucemi či školami, nebo jak využijí potenciál místních dodavatelů či přispějí k rozvoji lokální infrastruktury.

Podle jakého zákona se investiční pobídky řídí?
Investiční pobídky se řídí zákonem č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění zákona č. 426/2023 Sb.

Nenašli jste, co jste hledali?

Ozvěte se nám na některý z kontaktů níže, společně to vyřešíme.

Odbor financování investicDivize investic a zahraničních aktivit+420 725 523 350pobidky@czechinvest.org
David Pejšekředitel Odboru financování investic+420 725 523 350david.pejsek@czechinvest.org
Markéta DvořákováSpecialista financování investic+420 720 071 302marketa.dvorakova@czechinvest.org
Josef MáraSpecialista financování investic+420 720 966 543josef.mara@czechinvest.org
V návaznosti na implementaci požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) si dovolujeme informovat, že osobní údaje žadatelů se zpracovávají v souvislosti s procesem poskytování podpory ze státního rozpočtu a pro účely podpory v rámci poskytování investičních pobídek. Poskytnutí osobních údajů žadatelů je nezbytné pro dodržení zákonných požadavků a jejich neposkytnutí může mít za následek nemožnost čerpat prostředky z této podpory. Více informací naleznete zde.
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}