Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Konference Potenciál místní ekonomiky 2018

Konference Potenciál místní ekonomiky 2018

Konference Potenciál místní ekonomiky si klade za cíl informovat, inspirovat a prezentovat tuzemské i zahraniční příklady dobré praxe vedoucí k podpoře lokální ekonomiky, posílení hospodářského růstu regionů a zvýšení životní úrovně v obcích. Akce je určena všem zástupcům veřejné i soukromé sféry, především však představitelům municipalit (starostům, místostarostům, pracovníkům odborů regionálního, investičního či územního rozvoje apod.), kteří hledají nové informace, nástroje, kontakty a inspiraci, jak podpořit ekonomický rozvoj obcí a měst. Konferenci pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s dalšími partnery.

10. 9. 2018 | 13:30–20:00 | CAMP| Praha

Konference se uskutečnila v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP) 10. září 2018. Jak mohou obce podpořit svůj hospodářský rozvoj? Proč je důležité strategicky plánovat? A jaký druh investic je vhodný pro danou oblast? O těchto tématech diskutovali představitelé pěti desítek českých měst a obcí a další odborníci.

O aktivitách agentury v oblasti podpory lokální ekonomiky hovořila tehdejší ředitelka CzechInvestu Silvana Jirotková. Zmiňovala především tzv. pasportizaci, na které od roku 2017 pracují regionální kanceláře agentury CzechInvest. Jedná se o mapování podmínek, možností a potřeb podnikatelského prostředí v obcích.  Informace pak slouží jako podklady pro strategické plánování dalšího rozvoje a zároveň pro lokalizaci firem. Cílem CzechInvestu je umisťovat do regionů jen takové investice, které jsou pro místní prostředí vhodné a odpovídají potřebám a připravenosti lokality.

Na konferenci promluvili také zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu či Ministerstva pro místní rozvoj. O významu soukromých investic pro regionální rozvoj promluvil Dušan Kulka, specialista na téma ekonomického rozvoje a teritoriální konkurenceschopnosti. Principy regionálního rozvoje v rakouském prostředí představil Alfried Braumann z Vídeňské hospodářské agentury.

Vyvrcholením akce bylo vyhlášení vítěze 2. ročníku soutěže Investičně atraktivní region. Stalo se jím město Kunovice.

Program konference

čas program
13:30–14:00 Registrace
14:00–14:05 Zahájení konference
14:05–14:10 Úvodní slovo,
Petr Očko, náměstek pro řízení Sekce Technologií 4.0, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Silvana Jirotková, generální ředitelka CzechInvestu
14:10–14:40 Nová strategie CzechInvest
Silvana Jirotková, generální ředitelka CzechInvestu
14:40–15:10 Strategie regionálního rozvoje ČR po roce 2020
David Koppitz – náměstek pro řízení Sekce regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
15:10–15:20 Coffe break
15:20–16:00 Představení principu regionálního rozvoje v Rakousku
Alfried Braumann, specialista na hospodářskou politiku měst, Wirtshaftsagentur Wien (Vídeňská hospodářská agentura)
16:00–16:30 Vyhlášení výsledků soutěže Investičně atraktivní region 2017
16:30–16:50 Coffe break
16:50–17:20 Panelová diskuze s vítězi soutěže Investičně atraktivní region 2017
17:20–17:45 Význam soukromých investic pro regionální rozvoj
Dušan Kulka, Specializace: ekonomický rozvoj a teritoriální konkurenceschopnost
17:45–20:00 Networking

Prezentace řečníků

řečník téma
Silvana Jirotková Potenciál místní ekonomiky 2018
David Koppitz Strategie regionálního rozvoje 2021+ optikou místní ekonomiky
Alfried Braumann Vienna: Economic Development and Selected Regional Support Mechanisms
Dušan Kulka Význam podnikatelských investic pro regionální rozvoj
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}