Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Průzkum 2023

Pasportizace podnikatelského prostředí 2023

Na přelomu let 2023 a 2024 proběhla již v pořadí čtvrtá vlna mapování českého podnikatelského prostředí, která oproti minulým ročníkům s sebou přinesla opět několik změn.  Evropský grant, který agentura CzechInvest získala pro předchozí ročník, již skončil, ale vysoká míra automatizace sběru informací a vyhodnocování výstupů zůstala. Do příprav se poprvé ve větší míře zapojilo i Ministerstvo pro místní rozvoj, které využilo příležitostí a včlenilo několik otázek, které jsou důležité pro jejich kvalifikovaná rozhodnutí směrem k nastavení dotační politiky vůči obcím.

Tak jako v letech 2019 a 2021 i tentokrát jsme navštívili obce s pověřeným obecním úřadem (POÚ), a to s nebývalou úspěšností – krom dvou případů se s námi setkali všichni.

Opět došlo ke změnám ve struktuře dotazníku. Některé oblasti jsme již nezahrnuli, jiné jsme ale přidali. Všechny sbírané informace však i nadále mají jedno pojítko: jinou formou než terénním výzkumem a osobním rozhovorem je není možné získat.

Na této stránce najdete interaktivní přehled dat, které jsme získali formou strukturovaných rozhovorů s voleným zástupcem města či obce. Záměrně jsme se rozhodli o agregaci výsledků na úroveň kraje, která podle nás umožňuje bezpečnou anonymizaci dat. Je totiž nutné pamatovat na to, že se jedná o subjektivní popis situace, a zatímco starosta či starostka zastává jeden názor, zastupitelstvo může mít názor opačný. Přesto nám tato data významně pomáhají v pochopení širších vztahů v těchto mikroregionech a prohlubují naši znalost o lokálních ekonomických vazbách.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}