Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Inspirativní region 2021

Inspirativní region 2021

Soutěž prezentující příklady dobré praxe měst a obcí z celé České republiky

O soutěži

V agentuře CzechInvest vyhlašujeme soutěž Inspirativní region, která navazuje na soutěž Investičně atraktivní region z předchozích let. Soutěž se koná jednou za dva roky a je zaměřena na příklady dobré praxe vždy k danému tématu, které souvisí s rozvojem municipalit.

V minulém roce proběhl první ročník soutěže, který byl zaměřený na projekty realizované v letech 2019–2020, které se týkají podpory podnikatelského prostředí v městech a obcích. Do soutěže se přihlásilo hned několik měst a obcí popisující například otevření podnikatelského centra, kurzy podnikání pro místní obyvatele, lokální průmyslovou zónu nebo revitalizaci brownfieldu pro podnikatelské účely. Do finálové kola soutěže se pak probojovalo celkem pět finalistů.

Finále soutěže

Ve čtvrtek 2. prosince 2021 se v pražském Kampusu Hybernská uskutečnilo dlouho očekávané vyhlášení vítězů soutěže Inspirativní region agentury CzechInvest. Před odbornou porotu předstoupilo pět finalistů se svými projekty zaměřenými na podporu podnikatelského prostředí ve městech a obcích České republiky.
 
První místo v soutěži si odneslo město Jihlava s Mapou pozemků pro investory, dále aplikací Poplatek z pobytu, určenou podnikatelům v ubytování, a objednávkovou aplikací WebCall, která podnikatelům usnadňuje komunikaci s úřady. Projekty si kladou za cíl zpřístupnit veřejné služby pro podnikatele a investory prostřednictvím jmenovaných elektronických nástrojů.
 
Na druhém místě stanul Žďár nad Sázavou s průmyslovou zónou Jamská II, která navazuje na úspěšně fungující průmyslovou zónu Jamská I. Město díky tomuto projektu k původním plně obsazeným 20 ha získalo dalších 10 ha určených k výrobě a komplementární činnosti s vyšší přidanou hodnotou.
 
Třetí místo vyhrálo ostravské Sdílko Poruba. Pravidelná pop-up expozice představuje ty nejzajímavější prodejce a obchodníky z Moravskoslezského kraje. Tento projekt obchodníkům umožňuje vytvářet nové spolupráce a vyzdvihuje důležitost lokálních a kamenných prodejen.
 
Mezi další soutěžní projekty, které se probojovaly do finále, patřil projekt města Kunovice, který se týkal rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola a město Brno s Prototypuj a ověřuj.
 
V odborné porotě usedl generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl, ředitelka Odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj Marie Zezůlková, ředitel Odboru investic a průmyslových zón Ministerstva průmyslu a obchodu Zbyněk Pokorný, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková a projektový ředitel srovnávacího výzkumu Město pro byznys Petr Lutonský.

Vítězové si odnesli ceny od agentury CzechInvest, společnosti Crystal brothers ateliers a také voucher na odborné poradenství od partnera soutěže společnosti Berman Group. Kromě hmotných cen vítězům účast v soutěži přinesla medializaci prostřednictvím videospotů, které budou k vidění na sociálních sítích agentury CzechInvest. Dále, možnost získat nové kontakty a zvýšit povědomí o svém městě nebo obci. Finalisté získali také zpětnou vazbu od expertů v oboru.

Podívejte se na celý záznam vyhlášení soutěže

Fotogalerie

Medailonky finalistů

Elektronické nástroje pro podnikatele: finálový projekt města Jihlava v soutěži Inspirativní region 2021 (1. místo)

Průmyslová zóna Jamská II: finálový projekt města Žďár nad Sázavou v soutěži Inspirativní region 2021 (2. místo)

Sdílko Poruba: finálový projekt městského obvodu Ostrava – Poruba v soutěži Inspirativní region 2021 (3. místo)

Podnikatelský inkubátor Kunovice – Stará škola: finálový projekt města Kunovice v soutěži Inspirativní region 2021

Prototypuj a ověřuj: finálový projekt města Brna v soutěži Inspirativní region 2021

Soutěž Inspirativní region vznikala v rámci projektu Pasportizace (oficiální název "Zefektivnění a optimalizace procesu vyhodnocování, sběru a správy dat potřebných pro mapování regionů a vytvoření Mapy podnikatelského prostředí"), který je podpořený z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Partner

Berman Group logo

 

Mediální partneři

 

Pod záštitou

Více informací o našich záštitách:
https://www.mestoprobyznys.cz/
https://www.mmr.cz/
https://www.smocr.cz/

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}