Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Koeficient soběstačnosti

Soběstačnost na trhu práce je statistický ukazatel vytvořený agenturou CzechInvest, který popisuje situaci na trhu práce. V optimálním případě se pohybuje kolem hodnoty 100 %, což znamená, že obyvatelé regionu mají dostatek pracovních příležitostí nebo jsou podnikajícími fyzickými osobami, a tudíž nemusí za prací dojíždět. Jde o zjednodušený model, neboť v reálném světě jsou lidé nuceni vyjíždět například kvůli svému pracovnímu zaměření.

Vzorec pro výpočet tohoto ukazatele:

Český statistický úřad, Úřad práce ČR, CzechInvest

Související pojmy:

Aktivní živnostníci: Počet živnostníků, kteří aktivně vykonávají svou činnost.
Nezaměstnaní: Za nezaměstnané se považují všechny patnáctileté a starší osoby, které v průběhu referenčního týdne nebyly zaměstnané, aktivně práci hledaly a byly připraveny nastoupit nejpozději do 14 dnů.
Uchazeči o zaměstnání: Uchazeč o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání pobočku úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání.
Zaměstnanci: Evidenční počet zaměstnanců zahrnuje osoby v pracovním, služebním nebo členském poměru.
 

Na základě porovnání soběstačnosti na trhu práce a míry nezaměstnanosti by sestaven tzv. regionální kříž.

Regionální kříž pro správní obvod obce Mimoň v Libereckém kraji


 

Pomocí regionálního kříže lze rozdělit regiony do čtyř základních typů. Čím více se na grafu region blíží vrcholu diagonály, tím více odpovídá následující charakteristice.

Hospodářsky slabý region:
Nenabízí dostatek pracovních příležitostí pro místní obyvatele a zároveň se potýká s vyšší nezaměstnaností, než je státní průměr.

Sociálně problémový region:
Nabízí dostatek pracovních příležitostí pro místní obyvatele, přesto je zde vyšší nezaměstnanost, než je státní průměr. Obyvatelé tedy práci buď aktivně nehledají, nebo jejich odborné zaměření neodpovídá poptávce pracovního trhu.

Vyjížďkový region:
Nenabízí dostatek pracovních příležitostí pro místní obyvatele, přesto je zde nižší nezaměstnanost, než je státní průměr. Obyvatelé vyjíždějí za prací do jiných regionů.

Prosperující region:
Nabízí dostatek pracovních příležitostí pro místní obyvatele, nezaměstnanost je na nižší úrovni, než je státní průměr. Tyto regiony často poskytují pracovní příležitosti i sousedním regionům.

 
K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}