Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 720 071 309

Sociálně problémový region

Zvláštním typem dle používané kategorizace je tzv. sociálně problémový region, v němž soběstačnost na trhu práce dosahuje v rámci správního obvodu hodnoty nad 100 %, avšak při zvýšené míře nezaměstnanosti.

Jde o několik krajských měst (např. Brna, Ostravy a do jisté míry i Jihlavy, která se statisticky pohybuje na rozmezí kategorie prosperujícího a sociálně problémového regionu), ale i některých menších obcí, které mají na svém území významné regionální či dokonce nadregionální zaměstnavatele (např. Mohelnice, Bor – průmyslové zóny; Hrotovice – jaderná elektrárna Dukovany). Jedním z důvodů vyšší nezaměstnanosti místních obyvatel může být situace, kdy zaměstnavatelé sice nabízejí relativně velký počet pracovních míst ale pro specificky kvalifikované pracovníky, kteří na lokálním trhu práce nejsou. Mohou se zde objevovat také další problémy pramenící z vyšší míry nezaměstnanosti a koncentrace průmyslové výroby.

Case study 1 - Mohelnice

Mohelnice je městem s cca 9 000 obyvateli a správním obvodem s více než 18 000 obyvateli. Z pohledu dopravy je tato lokalita dobře dostupná, nachází u dálnice D35 a na železničním koridoru na trati Ostrava – Olomouc – Pardubice – Praha. Pro město je charakteristická vysoká koncentrace průmyslu, zejména elektrotechnická výroba, a to včetně výzkumných a vývojových aktivit. Dva největší zaměstnavatelé, HELLA AUTOTECHNIK NOVA (výrobce světlometů do automobilů) a Siemens (výrobce elektromotorů), koncentrují cca 5 000 zaměstnanců. V místě se nacházejí i další velké firmy s počtem několika stovek zaměstnanců. Jde o spádovou oblast pro zaměstnance z širšího okolí.

V minulosti území vykazovalo podprůměrnou nezaměstnanost, která však začala ve 2. polovině roku 2018 narůstat. Dle statistik za rok 2019 jde o nadprůměrnou hodnotu 4,5 %. Kromě poklesu zakázek pramenícího z určité nejistoty v automobilovém průmyslu a navazujícího snižování počtu zaměstnanců může mít nezanedbatelný vliv na situaci fakt, že ve většině případů firmy poptávají vysoce kvalifikované pracovníky v oblastech strojírenství či elektrotechniky, kterých je na trhu práce obecně velký nedostatek. Dochází tak k nesouladu nabídky a poptávky na trhu práce, kdy přes relativně vysoký počet existujících pracovních míst (v případě obvodu POÚ Mohelnice soběstačnost přes 125 %) není možné pozice obsadit místní populací.

V souvislosti s přítomností velkých průmyslových areálů, které představují značnou část katastrálního území, se vedení města snaží reagovat na aktuální situaci podporou zavádění tzv. zelených řešení (např. zelené střechy, zakomponování zelených a modrých prvků do projektů parkovišť apod.) a mimo jiné tak zvyšovat kvalitu života obyvatel.

Prezentace

Prezentace POU Mohelnice
 

Case study 2 - Hrotovice

Obec Hrotovice se nachází na jihovýchodním pomezí Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje v blízkosti státní hranice s Rakouskem. S necelými 1 800 obyvateli má spíše venkovský charakter, správní obvod čítá 7 555 obyvatel. Nejbližší spádové město je 20 km vzdálená Třebíč, kam hrotovičtí dojíždějí za prací i službami. Dostupnost Hrotovic zajišťují silnice II. a III. třídy, na jejichž kvalitu kladen je velký důraz, protože slouží jako evakuační komunikace z Jaderné elektrárny Dukovany. Železnice do regionu nevede.

Lokalita není pro investory příliš lákavá, což je dáno velikostí obce, její dostupností a také vzdálenější pozicí od větších sídel. Region lze z těchto důvodů označit za periferní.  Největším zaměstnavatelem ve správním obvodu je zmíněná Jaderná elektrárna Dukovany, která včetně dodavatelských firem v lokalitě zaměstnává přibližně 3 000 lidí. Další významní zaměstnavatelé v regionu chybí a elektrárna je specifický zaměstnavatel s technicky náročnými pozicemi, které region není schopen obsadit místními obyvateli. Tomu odpovídá i nezaměstnanost, která se stabilně drží na vyšší úrovni. Za rok 2019 to bylo 3,7 % za celý obvod, avšak při vysokém koeficientu soběstačnosti, který se rovná 123,8.V místě dochází na trhu práce k nesouladu nabídky a poptávky. 

Obec Hrotovice a jeho širší okolí má však velký turistický potenciál. Hrotovice jsou malebné městečko s kulturním dědictvím, opraveným zámkem v centru města, stejně jako s nedalekým zámkem Valeč, oblíbeným konferenčním místem na krajské úrovni nebo nově opraveným zámkem Dukovany. Nachází se zde také nově vybudovaná cyklostezka kolem vodní nádrže Dalešice spojující dalešický pivovar, kde se natáčel legendární film Postřižiny, a další zajímavosti, které přispívají k turistické návštěvnosti oblasti i celkovému zlepšení podnikatelského prostředí a obecně i životní úrovně.   

Prezentace

Prezentace POU Hrotovice

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}