Agentura pro podporu podnikání a investic

Centrála CzechInvestu
+420 727 850 330

Jak může CzechInvest pomoci Vaší obci

Jsme státní organizace CzechInvest. Poskytujeme většinu služeb zdarma pro podnikatele, investory i municipality. Fungujeme na obecní, státní i mezinárodní úrovni. Představitelům obcí pomáháme především s lákáním vhodných investorů.

Máme zkrátka přehled a víme, co se kde děje! Od dotací přes investice po vhodné příležitosti pro váš byznys nebo region. Opíráme se o detailní znalost podnikatelského prostředí v Česku, kterou nikdo jiný nemá – tzv. Pasportizaci podnikatelského prostředí. Ta stojí na našem šetření ve všech obcích s pověřeným obecním úřadem a je doplněná o aktuální statistická data i příklady dobré praxe.

Můžeme zdarma poradit, jaké jsou příležitosti i pro vás! Kanceláře máme v každém krajském městě.

 

Jak můžeme pomoci, když chcete přilákat vhodné investory?

Naše online Akademie pro starosty je správnou volbou, pokud se chcete něco dozvědět o lákání investorů do vaší obce. Stojí na našich dlouholetých zkušenostech v proškolování ve městech a obcích, vašich nejčastějších dotazech i poznatků z terénních šetření z praxe.

Můžete se na nás také přímo obrátit v každém krajském městě.

Poradíme vám s:

  • budováním podnikatelských parků a průmyslových zón
  • dotačními příležitostmi pro budování podnikatelské infrastruktury
  • vytvořením podnikatelského inkubátoru
  • propojováním škol a podnikatelů
  • strategickým plánováním
  • kontakty na další instituce

Inspirovat se můžete také v našem bezplatném zpravodaji Region Report.

 

Jaké programy a databáze můžete u nás využít?

Vedle služeb pro investory a malé a střední podnikatele, nabízíme také služby pro vás: municipality, krajské samosprávy či veřejnou správu.

Nabízíme programy pro:

  • podporu podnikatelských nemovitostí, průmyslových zón a infrastruktury
  • podporu regenerace brownfieldů a další podnikatelské využití

Podpora průmyslových zón
Připravená průmyslová zóna se stává při lákání investora konkurenční výhodou, která vedle pracovní síly a ekonomického prostředí rozhoduje, zda bude investice realizována v České republice nebo jinde. Už v roce 1998 jsme v CzechInvestu začali s Programem na podporu rozvoje průmyslových zón. Na Program na podporu rozvoje průmyslových zón plynule navázal Program pro podporu průmyslových zón Smart Parks For the Future. Ten je zaměřen na rozvoj stávajících průmyslových zón a zkvalitnění infrastruktury včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci.

Databáze podnikatelských nemovitostí
V CzechInvestu spravujeme nejrozsáhlejší databázi podnikatelských nemovitostí v České republice. Umožňuje nám nabízet pozemky, haly, areály, kanceláře, vědeckotechnologické parky přímo zahraničním i domácím investorům.

Brownfieldy
Brownfield je nevyužívaná nemovitost či pozemek, která přestala sloužit původnímu účelu. Obce často potřebují na jeho obnovu značné prostředky, které nemají, a tak tato místa chátrají. Pokud se ve vašem městě nebo obci takový pozemek nachází nebo jej přímo vlastníte, může vám s jeho obnovou finančně pomoci i stát.

V CzechInvestu mapujeme a vytipováváme vhodné lokality, které jsou uvedeny v tzv. Národní databázi brownfieldů.

Kromě toho poskytujeme informace a administruje programy zaměřené na podporu a regeneraci brownfieldů financovaných ze státního rozpočtu (Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů a Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury) i ze strukturálních fondů EU (Program Nemovitosti).

Každoročně také pořádáme semináře a konference o regeneraci brownfieldů.

 

Jaké akce pořádáme pro města a obce?

Investičně atraktivní region
Soutěž Investičně atraktivní region vyhlašujeme v CzechInvestu od roku 2016 v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Cílem soutěže je sdílet úspěchy obcí, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu. Komunikuje vaše radnice otevřeně s podnikateli a naslouchá jejich potřebám? Snaží se propojovat podnikatelský sektor se školami a zasazuje se o vytváření podnikatelské infrastruktury? Představte nám výsledky své práce a staňte se Investičně nejatraktivnějším regionem České republiky.  

Potenciál místní ekonomiky
Na konferenci Potenciál místní ekonomiky chceme prezentovat tuzemské i zahraniční příklady dobré praxe, které podporují lokální ekonomiku a zvýšují životní úroveň v obcích. Akce je určena všem zástupcům veřejné i soukromé sféry, především však představitelům municipalit (starostům, místostarostům, pracovníkům odborů regionálního, investičního či územního rozvoje apod.), kteří hledají nové informace, nástroje, kontakty a inspiraci, jak podpořit ekonomický rozvoj obcí a měst.
 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více info o cookies
}